chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 307 (28.09.2023)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 306 (28.09.2023)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 305 (28.09.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 304 (28.09.2023)

privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic Zonal ”Piața Majláth Gusztáv Károly” din municipiul Miercurea-Ciuc aprobat prin H.C.L. nr. 219/2008, modificat prin H.C.L. nr. 298/2018

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 303 (28.09.2023)

privind aprobarea documentației de urbanism ”Elaborare P.U.Z.”, strada Tanorok

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 302 (28.09.2023)

privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L Nr. 10/2019, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „PAVILION ÎN PARCUL CENTRAL”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 301 (28.09.2023)

în vederea aprobării modificării art. 1 din H.C.L. nr. 316/2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția „Reabilitare și extindere clădire”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 300 (28.09.2023)

privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L Nr. 228/2022, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru investiția: „REABILITAREA STRĂZILOR ADIACENTE STRĂZII HARGHITA: OLTUL ȘI VULTUR”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 299 (28.09.2023)

privind aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din H.C.L Nr. 75/2011, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ŞCOALA GENERALĂ PETŐFI SÁNDOR”,, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 298 (28.09.2023)

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat, care funcționează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 297 (28.09.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii și a organigramei Ansamblului Național Secuiesc Harghita, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 296 (28.09.2023)

privind aprobarea Statutului revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Ciuc- Asociaţia Csík Metropoliszövezet

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 295 (28.09.2023)

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 187/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013», cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 294 (28.09.2023)

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr. 132/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor din municipiului Miercurea Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 293 (28.09.2023)

privind aprobarea modificării HCL nr. 258/2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc și a Direcției de asistență socială a municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 08.09.2023

move_to_inboxDescarcă fișier