chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 22 (31.01.2024)

privind aprobarea mandatării Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională “Alcsík”, în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 21 (31.01.2024)

privind aprobarea mandatării reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru salubrizarea stradală, activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, respectiv activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Miercurea-Ciuc și localitatea componentă Harghita-Băi

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 20 (26.01.2024)

aprobarea modificării H.C.L. nr. 316/2020, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 19 (26.01.2024)

privind aprobarea actualizării anuale a cuantumului chiriei la locuinţele construite de către ANL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 18 (26.01.2024)

privind declararea de utilitate publică a parcului industrial, inițiat prin elaborare P.U.Z. „Introducerea unor terenuri din extravilan în intravilan în scopul realizării unui parc industrial”, de către Municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 17 (26.01.2024)

privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la Comitetul regional al părților interesate din județul Harghita, candidat la Premiul Regiune Gastronomică a Europei 2027 și a Acordului de parteneriat ”Comitetul regional al părților interesate din județul Harghita, candidat la Premiul Regiune Gastronomică a Europei 2027”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 16 (26.01.2024)

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2022 privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a salariilor de bază pentru personalul contractual angajat la “Creșe Miercurea-Ciuc”, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 15 (26.01.2024)

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 206/2022, privind aprobarea modificării Statului de funcţii și a Organigramei Teatrului Municipal „Csíki Játékszín”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 14 (26.01.2024)

privind aprobarea atribuirii denumirii Grădinița “Angyalkert” Óvoda structurii arondate al Grădiniței „Kisherceg” din Miercurea-Ciuc, care funcționează în imobilul creșa-grădiniță din str. Inimii nr. 1, Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 13 (26.01.2024)

privind aprobarea modificării HCL nr. 361/2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 01.01.2024 și completarea HCL nr. 394/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 12 (26.01.2024)

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția: „Reabilitarea termică, modernizarea și dotarea sălii de sport a Colegiului Național “Octavian Goga“din Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 11 (26.01.2024)

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV (octombrie-decembrie) al anului 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 10 (26.01.2024)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unui teren aflat în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 9 (26.01.2024)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 8 (26.01.2024)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile februarie, martie, aprilie 2024

move_to_inboxDescarcă fișier