chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 247 (28.07.2023)

privind acordarea alocației bugetare Direcției Județene pentru Sport și Tineret Harghita pentru cofinanțarea „TURULUI CICLIST AL ȚINUTULUI SECUIESC – 2023”, ediția a XVII-a

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 246 (28.07.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii și a organigramei Ansamblului Național Secuiesc Harghita, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 245 (28.07.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 353/2021 privind aprobarea înființării de către Municipiului Miercurea-Ciuc a societății CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L. Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 244 (28.07.2023)

abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2023 privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru proprietarii care execută lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectual-ambientale a clădirilor

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 243 (28.07.2023)

privind mandatarea reprezentanților legali ai Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Viz” să voteze despre reactualizarea Statului Asociației De Dezvoltare Intercomunitară “Hargita Viz”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 242 (28.07.2023)

privind convocarea adunării proprietarilor de teren din municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea desemnării a unui reprezentant ai acestora în Comisia locală de Fond Funciar Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 241 (28.07.2023)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate al suprafeței de 200 mp

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 240 (28.07.2023)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate al suprafeței de 150 mp

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 239 (28.07.2023)

privind aprobarea Strategiei de tarife revizuită aferentă planului de afaceri actualizat pentru investiții în infraștructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorului regional HARVIZ S.A. din județul Harghita, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 977256/22.05.2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 238 (28.07.2023)

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II (aprilie-iunie) al anului 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 237 (28.07.2023)

privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr. C804/30.08.2021, încheiat cu Școala Gimnazială ,,Xantus János” - Általános Iskola Miercurea-Ciuc Csíkszereda

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 236 (28.07.2023)

privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 235 (28.07.2023)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 234 (28.07.2023)

privind aprobarea completării Anexei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică Miercurea – Ciuc nr. 526/2013 încheiat cu GOSCOM S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 159/2013

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 233 (28.07.2023)

privind aprobarea acceptării donaţiei oferit Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier