chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 262 (31.08.2023)

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34, în vederea intabulării acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 261 (31.08.2023)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 260 (22.08.2023)

privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc în calitate de membru fondator la înființarea Grupului de Acțiune Locală Szereda „GAL URBAN CIUC” și numirea/delegarea reprezentanților Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al Grupului de Acțiune Locală „GAL URBAN CIUC”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 259 (22.08.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 258 (08.08.2023)

privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc și a Direcției de asistență socială a municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 08.09.2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 257 (08.08.2023)

privind aprobarea numărului de participanți la evenimentele organizate de către primăria orașului Gödöllő, Ungaria, respectiv de către primăria orașului Tiszaújváros, Ungaria

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 256 (08.08.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 206/2022, privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 255 (08.08.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 254 (08.08.2023)

privind desemnarea și mandatarea specială a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al S.C. HARVIZ S.A. în vederea aprobării prelungirii mandatului Consiliului de Administrație HARVÍZ S.A

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 253 (28.07.2023)

privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor din municipiul Miercurea-Ciuc nr.1/2009, aprobat prin HCL nr. 61/2012 privind delegarea directă a gestiunii serviciului public de salubrizare, de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor din Municipiul Miercurea-Ciuc prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 252 (28.07.2023)

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 15.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 251 (28.07.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 250 (28.07.2023)

privind aprobarea Programului multianual privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor – 2023-2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 249 (28.07.2023)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere în unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural "Zilele Municipiului Miercurea-Ciuc" în perioada 3–6 august

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 248 (28.07.2023)

privind aprobarea achitării cotizației pe anul 2023 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier