chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 202 (30.06.2023)

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273/2021 privind aprobarea parteneriatului de implementare între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și Municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea realizării obiectivului de investiții: „Varianta de ocolire Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 201 (30.06.2023)

privind aprobarea achiziționării imobilului-construcție și teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, localitatea componentă Harghita-Băi de la proprietarul tabular Asociația Caritas Alba Iulia Filiala Logistică

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 200 (30.06.2023)

privind aprobarea dării în administrare a imobilului - Galeria, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ta Libertatii nr, 18, în favoarea Muzeul Secuiesc al Ciucului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 199 (30.06.2023)

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Inimii nr. 16, în vederea intabulării acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 198 (30.06.2023)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unui teren aflat în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 197 (30.06.2023)

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziționării a unor imobile, situate în str. Pietii nr. 7

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 196 (30.06.2023)

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziționării a unor imobile, situate în Jigodin Băi

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 195 (30.06.2023)

privind aprobarea modificarea Contractului de concesiune nr. 2/1993, încheiat cu IRIS SERVICE CIUC S.A., cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 194 (30.06.2023)

privind însuşirea unor Raporturi de evaluare şi aprobarea unui schimb de imobile

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 193 (30.06.2023)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 192 (09.06.2023)

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Achiziționarea de microbuze verzi pentru elevii din județul Harghita” de către UAT Municipiul Miercurea-Ciuc, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și UAT-urile din județul Harghita, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) Componentei 15, Educaţie, Reforma 6, Investiția 10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 191 (09.06.2023)

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea închirierii clădirii Liceului Teologic Romano-Catolic ,,Segítő Mária”, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihai Eminescu nr. 3

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 190 (09.06.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 189 (09.06.2023)

privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la intenţia de vânzare pentru imobilul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 9, ap. 6, județul Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 188 (09.06.2023)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii și al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin H.C.L. nr. 238/2022, rectificată, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier