chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 322 (27.10.2023)

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziționării a unor imobile, situate în str. Subpădure

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 321 (27.10.2023)

privind aprobarea denumirii străzilor din Localitatea componentă Harghita-Băi/Municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 320 (27.10.2023)

privind aprobarea numărului de participanți la evenimentul cultural organizat de către primăria orașului Győr Ungaria

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 319 (27.10.2023)

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 298/2023 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat, care funcționează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 318 (27.10.2023)

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Reabilitare și extindere/mansardare Casă de cultură municipală”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 317 (27.10.2023)

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția „Reabilitare strada Grâului și Levendula”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 316 (27.10.2023)

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul III (iulie-septembrie) al anului 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 315 (27.10.2023)

privind aprobarea prelungirii și actualizării Contractului de concesiune nr. 322/1999 încheiat cu Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 314 (27.10.2023)

privind aprobarea completării Anexei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică Miercurea – Ciuc nr. 526/2013 încheiat cu GOSCOM S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 159/2013

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 313 (27.10.2023)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 312 (27.10.2023)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 311 (27.10.2023)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile noiembrie, decembrie 2023, ianuarie 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 310 (27.10.2023)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc pentru ședința ordinară din data de 27.10.2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 309 (13.10.2023)

privind abrogarea art. 3, alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc cu nr. 113/2023 privind aprobarea trecerii unui imobil aflat în domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, în domeniul public al Statului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 308 (13.10.2023)

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier