chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 34 (29.02.2024)

privind aprobarea achiziționării imobilului-teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Subpădure

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 33 (29.02.2024)

privind aprobarea achiziționării imobilului - construcție și teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Subpădure

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 32 (29.02.2024)

privind modificarea Hotărârii nr. 388/2023 privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9, în favoarea Direcției de Asistență Socială Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 31 (29.02.2024)

privind aprobarea prelungirii și actualizării unor contracte de concesiune

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 30 (29.02.2024)

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 29 (29.02.2024)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 28 (23.02.2024)

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziționării imobilului situat în str. Jigodin nr. 58 și aprobarea achiziționării acestui imobil

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 27 (12.02.2024)

privind modificarea HCL nr. 67/2023 privind aprobarea depunerii de către municipiul Miercurea-Ciuc a proiectului de finanțare „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Miercurea-Ciuc” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componenta PNRR C15- Investiția 9, 11, 13 respectiv 14

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 26 (12.02.2024)

privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 25 (12.02.2024)

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc, a unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Al. Ciocârliei fn., respectiv transmiterea acestuia în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 24 (12.02.2024)

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025-2027

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 23 (31.01.2024)

pentru modificarea Hotărârii nr. 348/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de manager cultural la instituţia publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc: Teatrul Municipal Csíki Játékszín

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 22 (31.01.2024)

privind aprobarea mandatării Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională “Alcsík”, în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 21 (31.01.2024)

privind aprobarea mandatării reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru salubrizarea stradală, activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, respectiv activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Miercurea-Ciuc și localitatea componentă Harghita-Băi

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 20 (26.01.2024)

aprobarea modificării H.C.L. nr. 316/2020, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier