chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 82 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării și completării Anexei al HCL nr. 119/2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a modalităţii de achiziţie de bunuri imobile

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 81 (31.03.2023)

privind aprobarea modelului contractului de colaborare în vederea desfășurării Expozițiilor și Târgurilor cu vânzare a produselor tradiționale și meșteșugărești

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 80 (31.03.2023)

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 79 (31.03.2023)

privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil aflat în domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului prin Sport Club Miercurea-Ciuc, în domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 78 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.1 a Hotărârii nr.127/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare, cu modificările şi completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 77 (31.03.2023)

privind aprobarea completării Anexei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică Miercurea – Ciuc nr. 526/2013 încheiat cu GOSCOM S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 159/2013

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 76 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 8/2003, încheiat cu Asociația Națională a Surzilor din România

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 75 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 7/2003, încheiat cu Asociația Nevăzătorilor din România

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 74 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 7/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică şi privată a Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 73 (31.03.2023)

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Müller László, în vederea intabulării acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 72 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 201/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică şi privată a Municipiului Miercurea -Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 71 (31.03.2023)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 70 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 69 (31.03.2023)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 68 (24.03.2023)

privind desemnarea a unui consilier local în echipa tehnică de evaluare a proiectelor privind bugetarea participativă pentru anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier