chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

82-es számú határozat (2023.03.31)

a 2021/119-es Határozattal elfogadott egyes ingatlanok megvásárlására vonatkozó Szabályzó melléklete módosításának és kibővítésének jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

81-es számú határozat (2023.03.31)

az együttműködési szerződésmodel jóváhagyására, a Hagyományos és Helyi Termékek Kiállításának és Vásárának lebonyolításához

move_to_inboxLetöltés

80-as számú határozat (2023.03.31)

egyes bérleti szerződések meghosszabbításának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

79-es számú határozat (2023.03.31)

a Sport Minisztérium igazgatása alá tartozó, állami tulajdonban lévő ingatlan, a Csíkszereda Város igazgatásába való átadására irányuló kérelem jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

78-as számú határozat (2023.03.31)

a víz és csatorna szolgáltatás átruházásának jóváhagyására, valamint az átruházási szerződés jóváhagyását elfogadó, 127/2009-es határozat mellékletének módosításának és bővítésének jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

77-es számú határozat (2023.03.31)

a csíkszeredai hőenergia-ellátási közszolgáltatás ügykezelés Goscom R.T.- re való átruházási 2013/526 számú Szerződés mellékletének módosításának és bővítésének jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

76-os számú határozat (2023.03.31)

a Nemhallók Szövetségével kötött bérleti szerződés modosításának a jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

75-ös számú határozat (2023.03.31)

a Nemlátók Szövetségével kötött Bérleti szerződés a modosításának a jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

74-es számú határozat (2023.03.31)

a 7/2022-es Határozattal elfogadott ingatlanok bérbe adására vonatkozó Szabályzó mellékletének a módosításának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

73-as számú határozat (2023.03.31)

a Csíkszereda területén, Müller László utcában található ingatlan megosztásának jóváhagyására, telekkönyveztetés céljából

move_to_inboxLetöltés

72-es számú határozat (2023.03.31)

a 201/2021-es Határozattal elfogadott ingatlanok haszonbérbe adására vonatkozó Szabályzó mellékletének a módosításának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

71-es számú határozat (2023.03.31)

a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosításának jóváhagyására, a Villanyvállalat Rt. javára

move_to_inboxLetöltés

70-es számú határozat (2023.03.31)

a Csíkszereda Megyei Jogú város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó, utólag módosított és kiegészített, 6/2008-as számú tanácshatározat bővítésének jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

69-es számú határozat (2023.03.31)

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

68-as számú határozat (2023.03.24)

a 2023-as részvételi költségvetés - pályázatok elbíráló bizottságába önkormányzati képviselő nevesítésére

move_to_inboxLetöltés