chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Helyi lakosság-nyilvántartó közszolgálat

1. SZABÁLYZAT személyazonossági igazolvány/lakhelyigazolás igénylésére vonatkozó kérelem benyújtására 

     Letölthető SZABÁLYZAT


2.  Személyazonossági igazolvány kibocsátása a 14. életév betöltésekor 

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátására vonatkozó kérelem; ( TIP )
 • a születési anyakönyvi kivonat;
 • az egyik szülő vagy a jogi képviselő személyi igazolványa, amely a lakcím igazolására is szolgál;
 • a szülők házassági anyakönyvi kivonata vagy a válási iratok a szülők válása esetén, kiegészítve a szülői beleegyezéssel/ végleges /visszavonhatatlan bírósági ítélettel – esetenként;
 • a 7 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. Az igazolvány illetékét személyesen  Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja pénztárában (Mihail Sadoveanu utca 4. szám), online a ghișeul.ro platformon lehet befizetni. ( ghișeul.ro platformon: Județ: HARGHITA, Tip instituție: Impozite și Taxe Locale, Instituție: Miercurea Ciuc HR, majd Alege taxa: 21.A.33.08.00 Venituri din prestări servicii alatt a TAXA ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE)


A 14 éves kor betöltésekor (SEMMIKÉPP NEM ELŐTTE) a kiskorúnak meg kell jelennie a lakosság-nyilvántartó közszolgálat ügyfélfogadási irodájában, valamelyik szülője vagy adott esetben törvényes képviselője, a szociális igazgatóság által kijelölt személy vagy az a személy kíséretében, akinek gondozásába adták.

Amennyiben a szülők különböző lakhellyel rendelkeznek, a személyazonossági igazolvány kiállítása iránti kérelmet a törvénynek megfelelően az a szülő írja alá, akinél a kiskorú lakóhelye van.

Azokban az esetekben, amikor a kiskorú, bár a bírósági döntés értelmében az egyik szülőre bíztak, állandóan a másik szülőnél lakik, személyazonossági igazolvány kiadásához szükséges a szülő beleegyező nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy beleegyezik abba, hogy a kiskorú személyazonossági igazolványában szerepeljen az a cím, ahol állandó lakóhelye van.

A szükséges nyilatkozatot az iroda személyzete előtt lehet adni, vagy abban az esetben, ha a szülő nem tud megjelenni az irodában, a nyilatkozatot a tartózkodási ország román diplomáciai képviseletén vagy a román közjegyzőnél lehed adni. 

A külföldön élő román állampolgárok az első személyazonossági igazolvány kiállítása iránti kérelmet a törvényben előírt dokumentumokkal együtt Románia adott államban működő diplomáciai vagy konzuli képviseleteinél nyújthatják be.

Amennyiben az új személyi igazolvány kérelmezője még nem töltötte be a 18. életévét a kérelem benyújtásának dátumakor, a fent felsorolt dokumentumok szükségesek.


3. Személyazonossági igazolvány kibocsátása az érvényességi idő lejárta, a családi állapot módosulása, a dokumentum érvénytelenítése, a nem vagy az ábrázat megváltoztatása esetében

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátására irányuló kérelem; ( TIP )
 • születési anyakönyvi kivonat; 
 • házassági anyakönyvi kivonat ( a túlélő házastárs esetén is); 
 • végleges/ visszavonhatatlan válóperes bírósági határozat vagy válóperes bizonyítvány, esetfüggően ; 
 • telekkönyvi kivonat vagy a lakóhely igazolására szolgáló dokumentum; telekkönyvi kivonat (on-line forma is), mely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal);
 • a személyazonossági igazolvány 7 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. 

Az igazolvány illetékét Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja pénztárában (Mihail Sadoveanu utca 4. szám) lehet kifizetni, személyesen, vagy online a ghișeul.ro weboldalon.

Abban az esetben ha a kervényező neve/keresztneve-, születési helye vagy ideje megváltozik, szükséges az adminisztratív úton történő név- és keresztnév-változtatás rendeletének bemutatása.

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt adhat, külföldön a konzulátuson pedig 6 hónappal. Falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni. 

Amennyiben az új személyi igazolvány kérelmezője még nem töltötte be a 18. életévét a kérelem benyújtásának dátumakor, a 14. ÉLETÉV BETÖLTÉSEKOR felsorolt dokumentumok szükségesek.


4. Személyazonossági igazolvány kibocsátása a régi típusú személyazonossági könyvecske cseréje esetén

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátására irányuló kérelem; ( TIP )
 • régi típsú személyazonossági könyvecske;
 • születési anyakönyvi kivonat; 
 • házassági anyakönyvi kivonat (a túlélő házastárs esetén is); 
 • végleges/visszavonhatatlan válóperes bírósági határozat vagy válóperes bizonyítvány, esetfüggően; 
 • telekkönyvi kivonat vagy a lakóhely igazolására szolgáló dokumentum; telekkönyvi kivonat (on-line forma is), amely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal);
 • a 7 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. Az igazolvány illetékét online a ghișeul.ro platformon, személyesen pedig Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja pénztárában (Mihail Sadoveanu utca 4. szám) lehet befizetni.

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot adhat a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt, külföldön a nagykövetségen/konzulátuson pedig 6 hónappal a kérelem benyújtása előtt. Falvakon rendőr jelenlétében lehet nyilatkozni.


5. Személyazonossági igazolvány kibocsátása lakhelyváltás esetében

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátására irányuló kérelem; ( TIP )
 • születési anyakönyvi kivonat; 
 • házassági anyakönyvi kivonat (a túlélő házastárs esetén is); 
 • végleges/visszavonhatatlan válóperes bírósági határozat vagy válóperes bizonyítvány, esetfüggően ; 
 • a 14 éven aluli gyermekek születési anyakönyvi kivonata;
 • telekkönyvi kivonat vagy a lakóhely igazolására szolgáló dokumentum; telekkönyvi kivonat (on-line forma is), amely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal);
 • a 7 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. Az igazolvány illetékét online a ghișeul.ro platformon, személyesen pedig Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja pénztárában (Mihail Sadoveanu utca 4. szám) lehet befizetni.

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot adhat a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt, külföldön a nagykövetsége/konzulátuson pedig 6 hónappal a kérelem benyújtása előtt. Falvakon rendőr jelenlétében nyilatkozhat.

Azon esetekben, amikor a válásban érintett szülők közös szülői felügyelettel rendelkeznek egy kiskorú felett, és a gyermek lakhelye az egyik szülőnél van, az adott szülő kérelme esetén a gyermek lakhelyének megváltoztatásához a másik szülő hozzájárulása szükséges (a 2009/287. számú törvény 497. cikkelye rendelkezéseinek megfelelően).


6. Személyazonossági igazolvány kibocsátása utcanév- vagy házszámváltozás esetében

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátására irányuló kérelem; ( TIP )
 • születési anyakönyvi kivonat; 
 • házassági anyakönyvi kivonat ( a túlélő házastárs esetén is); 
 • végleges/ visszavonhatatlan válóperes bírósági határozat vagy válóperes bizonyítvány, esetfüggően ; 
 • telekkönyvi kivonat vagy a lakóhely igazolására szolgáló dokumentum; telekkönyvi kivonat (on-line forma is), mely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal);
 • a személyazonossági igazolvány 7 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. 

Az igazolvány illetékét online a ghișeul.ro platformon, személyesen pedig Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja pénztárában (Mihail Sadoveanu utca 4. szám) lehet befizetni.

Abban az esetben ha a kervényező neve/keresztneve-, születési helye vagy ideje megváltozik, szükséges az adminisztratív úton történő név- és keresztnév-változtatás rendeletének bemutatása.

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt adhat, külföldön a konzulátuson pedig 6 hónappal. Falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni. 

Amennyiben az új személyi igazolvány kérelmezője még nem töltötte be a 18. életévét a kérelem benyújtásának dátumakor, a 14. ÉLETÉV BETÖLTÉSEKOR felsorolt dokumentumok szükségesek.


7. Személyazonossági igazolvány kibocsátása az előző okirat elvesztése, ellopása, megsemmisülése vagy károsodása miatt

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátására irányuló kérelem; ( TIP )
 • születési anyakönyvi kivonat; 
 • házassági anyakönyvi kivonat ( a túlélő házastárs esetén is); 
 • végleges/ visszavonhatatlan válóperes bírósági határozat vagy válóperes bizonyítvány, esetfüggően ; 
 • telekkönyvi kivonat vagy a lakóhely igazolására szolgáló dokumentum; telekkönyvi kivonat (on-line forma is), mely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal);
 • a személyazonossági igazolvány 7 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. 

Az igazolvány illetékét online a ghișeul.ro platformon, személyesen pedig Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja pénztárában (Mihail Sadoveanu utca 4. szám) lehet befizetni.

Abban az esetben ha a kervényező neve/keresztneve-, születési helye vagy ideje megváltozik, szükséges az adminisztratív úton történő név- és keresztnév-változtatás rendeletének bemutatása.

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt adhat, külföldön a konzulátuson pedig 6 hónappal. Falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni. 

Amennyiben az új személyi igazolvány kérelmezője még nem töltötte be a 18. életévét a kérelem benyújtásának dátumakor, a 14. ÉLETÉV BETÖLTÉSEKOR felsorolt dokumentumok szükségesek.


8. Ideiglenes személyazonossági igazolvány kibocsátása (abban az esetben, ha a kérelmező nem rendelkezik az összes szükséges okirattal)

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátását igénylő kérelem; ( TIP )
 • két darab 3*4 cm méretű igazolványkép, az alján 7 mm-es fehér sávval;
 • minden olyan okirat, amely a törvény értelmében alkalmas lehet a vezetéknév, a keresztnév, a születési dátum, a családi állapot, a román állampolgárság, a lakhely igazolására; (születési bizonyítvány, házassági bizonyítvány vagy jogerős válási határozat);
 • Az 1 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. Az igazolvány illetékét online a ghișeul.ro platformon, személyesen pedig Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja pénztárában (Mihail Sadoveanu utca 4. szám) lehet befizetni.

Abban az esetben, ha a kérvényező neve/keresztneve, születési helye vagy ideje megváltozik, szükséges az adminisztratív úton történő név- és keresztnév-változtatás rendeletének bemutatása.

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot adhat a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt, külföldön a nagykövetségen/konzulátuson pedig 6 hónappal a kérelem benyújtása előtt. Falvakon rendőr jelenlétében nyilatkozhat.


9. Személyazonossági igazolvány kibocsátása román állampolgárság megszerzése esetében

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátását igénylő kérelem; ( TIP )
 • román állampolgársági bizonyítvány; 14. életévüket betöltött kiskorúak a román állampolgársági bizonyítvánnyal igazolják a román állampolgárságot, vagy adott esetben a kiskorú román születési anyakönyvi kivonatával, amelyhez az egyik szülő állampolgársági bizonyítványa is csatolva van;
 • a kérelmező román anyakönyvi kivonata, születési és adott esetben házassági anyakönyvi kivonata, valamint a 14 év alatti gyermekei anyakönyvi kivonata, akik szüleikkel együtt szerzik meg a román állampolgárságot;
 • adott esetben jogerős/visszavonhatatlan válási okirat/ítélet; ha a kérvényező nem tudja bemutatni a válási okiratot/ítéletet, a családi állapot és adott esetben a név igazolása a születési vagy házassági anyakönyvi kivonattal is történhet; külföldön bekövetkezett változások esetén a kérelmezőnek be kell mutatnia a születési vagy házassági anyakönyvi kivonatot a megfelelő bejegyzésekkel;
 • a telekkönyvi kivonat vagy a lakóhelyet igazoló dokumentum; telekkönyvi kivonat (on-line forma is), amely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal);
 • fényképes okmány, amely alapján a kérelmező igazolni tudja személyazonosságát, azaz útlevél, vezetői engedély vagy külföldi személyazonossági igazolvány;
 • Románia területén való tartózkodási jogot igazoló dokumentum; 
 • a személyazonossági igazolvány 7 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. 

Az igazolvány illetékét online a ghișeul.ro platformon, személyesen pedig Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja pénztárában (Mihail Sadoveanu utca 4. szám) lehet befizetni.

A személyazonosító igazolvány kiállításakor az érintett személynek át kell adnia a Románia területén való tartózkodási jogot igazoló dokumentumot.

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot adhat a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt, külföldön a nagykövetségen/konzulátuson pedig 6 hónappal a kérelem benyújtása előtt. Falvakon rendőr jelenlétében nyilatkozhat.


10. Személyazonossági igazolvány kibocsátása külföldről Romániába történő lakhelyváltás esetében

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátására irányuló kérelem a külföldről történő lakóhelyváltás következtében; ( TIP 2)
 • születési anyakönyvi kivonat; 
 • házassági anyakönyvi kivonat (a túlélő házastárs esetén is); 
 • végleges/visszavonhatatlan válóperes bírósági határozat vagy válóperes bizonyítvány, esetfüggően; 
 • azoknak a 14 év alatti gyermekeknek a születési anyakönyvi kivonatai, akik lakóhelyüket a személyazonossági igazolvány kibocsátására irányuló kérelem benyújtásakor változtatják meg, és együtt költöznek személyazonossági igazolvány kérelmezőjével; 
 • telekkönyvi kivonat vagy a romániai lakóhely igazolására szolgáló dokumentum; telekkönyvi kivonat (on-line forma is), amely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal);
 • érvényes vagy lejárt román útlevél a lakóhely országának megjelölésével, az eredeti példányban, vagy a román állampolgárságot igazoló okirat;
 • a külföldi hatóságok által kiadott személyazonossági igazolvány és/vagy útlevél; 
 • a személyazonossági igazolvány 7 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. 

Az igazolvány illetékét online a ghișeul.ro platformon, személyesen pedig Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja pénztárában (Mihail Sadoveanu utca 4. szám) lehet befizetni.

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt adhat, külföldön a konzulátuson pedig 6 hónappal. Falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.  

Azon esetekben, amikor a válásban érintett szülők közös szülői felügyelettel rendelkeznek egy kiskorú felett, és a gyermek lakhelye az egyik szülőnél van, az adott szülő kérelme esetén a gyermek lakhelyének megváltoztatásához a másik szülő hozzájárulása szükséges (a 2009/287. számú törvény 497. cikkelye rendelkezéseinek megfelelően).


11. Ideiglenes személyazonossági igazolvány kibocsátása az ideiglenesen Romániában tartózkodó, külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok számára

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a román állampolgárok külföldi lakóhellyel és átmeneti tartózkodással rendelkező személyazonossági igazolvány kibocsátására vonatkozó kérelem; ( TIP 4 )
 • érvényes útlevél, a lakóhely országának megjelölésével;
 • a román állami anyakönyvi hivatalok által kiállított születési és/vagy házassági anyakönyvi kivonatok; 
 • végleges/ visszavonhatatlan válóperes bírósági határozat vagy válóperes bizonyítvány, esetfüggően; 
 • ha a kérelmező nem tudja bemutatni a válóperes bírósági határozatot, a családi állapotról és a névről szóló bizonylatot a személyazonossági igazolvány kibocsátására vonatkozó kérelem benyújtásakor,  akkor megjegyzéseket tartalmazó születési vagy házassági anyakönyvi kivonattal is bizonyítható a tény; 
 • telekkönyvi kivonat vagy a romániai lakóhely igazolására szolgáló dokumentum; telekkönyvi kivonat (on-line forma is), amely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal);
 • két darab 3/4 cm méretű fénykép, 7 mm-es fehér sávval az alapján; 
 • az 1 lej összegű illeték kifizetését igazoló dokumentum. Az igazolvány illetékét online a ghișeul.ro platformon, személyesen pedig a városháza pénztárában lehet kifizetni (Mihail Sadoveanu utca 4. szám alatt).

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot adhat a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt, külföldön a nagykövetségen/konzulátuson pedig 6 hónappal a kérelem benyújtása előtt. Falvakon rendőr jelenlétében nyilatkozhat.


12. A lakhely megállapítására vonatkozó megjegyzések bejegyzése a személyazonossági igazolványba (ideiglenes tartózkodási engedély – „flotant”)

Szükséges eredeti dokumentumok:

 • a tartózkodási hely megjegyzésének azonosító okmányba történő felvétele iránti kérelem; ( TIP 3 )
 • a kérelmező érvényes személyazonossági igazolványa;
 • az érvényes román jogszabályok előírásai alapján kiállított tulajdonjogi okiratok vagy telekkönyvi kivonat (on-line forma is), amely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal).

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot adhat a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt, külföldön a nagykövetsége/konzulátuson pedig 6 hónappal a kérelem benyújtása előtt. Falvakon rendőr jelenlétében nyilatkozhat.

Nem szükséges a tulajdonos jelenléte, ha a bérleti szerződés a Pénzügyi Hatóságnál (ANAF) be van iktatva vagy közjegyző által hitelesített, valamint jogi személyek esetében a bérleti szerződés a cég által be van iktatva/lepecsételve/aláírva. 

A kiskorú a szülők egyikével vagy sajátos esetekben az őt törvényesen képviselő személlyel kell megjelenjen. (Kötelező a kisérő személy személyazonossági igazolványa).


13. Lakcímigazolás

Az alábbi dokumentumok valamelyikével történik:

a) az érvényes román jogszabályok előírásai alapján kiállított okiratok;

b) a házigazda – magánszemély vagy jogi személy – írott nyilatkozata a befogadásról, az a) pontnál jelölt dokumentumok egyike kíséretében;

c) azon magánszemélyek esetében, akik nem tudják felmutatni az a) és b) pontokban igényelt dokumentumokat: a kérvényező saját felelősségre tett nyilatkozata, egy közrendészeti rendőr által kiállított ellenőrzési jegyzék kíséretében, amellyel igazolja az ingatlan meglétét, valamint azt, hogy a kérvényező a bejelentett lakcímen lakik. A kiskorúak és tilalom alatt lévő személyek esetében a nyilatkozatot a szülők, illetve a törvényes képviselők írják alá;

d)  igazolás a polgármesteri hivatal részéről, amelyből kiderül, hogy a kérvényező, illetve a házigazda szerepel a mezőgazdasági nyilvántartóban;

e) a kérelem benyújtása előtt legkésőbb 30 nappal beszerzett telekkönyvi kivonat.

A befogadási nyilatkozat aláírható a személynyilvántartó osztály alkalmazottja, a közbiztonsági rendőr, közjegyző, illetve a román diplomáciai képviselet vagy követség alkalmazottja jelenlétében. 

A bérleményi jogcímre vonatkozó, hatályos román törvénykezéssel összhangban lévő okmányok: 

 • adásvételi szerződés;
 • élethosszig tartó haszonélvezeti záradékkal rendelkező adásvételi szerződés (szükséges a befogadási nyilatkozat attól a személytől, akire az élethosszig tartó haszonélvezeti záradék vonatkozik);
 • élethosszig tartó lakhatási záradékkal rendelkező adásvételi szerződés (szükséges a befogadási nyilatkozat attól a személytől, akire az élethosszig tartó lakhatási záradék vonatkozik. Amennyiben az irat egy harmadik személy által igényelt, úgy szükséges mind a tulajdonos beleegyezése, mind pedig az élethosszig lakhatásra jogosult személy beleegyezése.)
 • jegyzőkönyvvel megerősített adásvételi szerződés, amely a szerződés szerves része;
 • jelzáloghiteles adásvételi szerződés;
 • részletfizetéses szerződés, esettől függően jegyzőkönyvvel megerősítve;
 • ingatlancsere-szerződés;
 • adományozási szerződés;
 • közjegyző, ügyvéd által szavatolt bérleti szerződés, vagy az Adó-és Pénzügyi Hivatal (ANAF) helyi fiókszervénél bejegyzett bérleti szerződés;
 • közjegyző  vagy ügyvéd által hitelesített haszonbérleti szerződés;
 • építkezési engedély és munkálatvégi átvételi jegyzőkönyv, a mellékelt utcajegyzéki bizonylattal, amennyiben a lakcím nem azonosítható az építkezési engedély alapján; 
 • bírói határozat a tulajdonjog megállapítására vonatkozóan;
 • vagyonmegosztási bírói határozat;
 • örökösi bizonyítvány;
 • az ingatlan árveréses odaítélését szavatoló okirat;
 • ingatlan-leasing szerződés (a bérleményi szerződés bizonyítéka a lakó/használó, a felesége/férje, valamint gyermekei számára. Ha a lakhatósági irat kibocsátását egy harmadik személy kérvényezi, szükséges az ügykezelő/tulajdonosi leasing-cégnek a beleegyezése);
 • eltartási szerződés;
 • telekkönyvi kivonat (on-line forma is), amely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal);
 • szolgálati lakásra vonatkozó bérleti szerződés – a munkáltató igazolásával együtt, a munkaszerződésnek a része.

További pontosítások

Amennyiben elveszett az adásvételi szerződés, kérhető:

 • a megkötő/kibocsájtó intézmény archívumából származó, hitelesített másolat;
 • telekkönyvi kivonat (fontos a 30 napos érvényesség).

 Nem képezi a lakcím bizonyítékát:

 • az adásvételi előszerződés;
 • adóigazolás;
 • utcanév-jegyzéki bizonylat.

Ha a kérelmező nem a tulajdonosa az ingatlannak, akkor szükséges a házigazda írásos nyilatkozata, amelyet a kérelemhez csatolnak, vagy a személynyilvántartó közszolgálat munkatársa jelenlétében megtehet.

Ha a házigazda vagy a törvényes képviselő/ meghatalmazott nem tud megjelenni a kérelem benyújtásakor a kérelmezővel együtt, az ingatlanba  történő befogadási nyilatkozatát legfeljebb 90 nappal a személyigazolvány iránti kérelem benyújtásának dátuma előtt adhatják le a hazai közjegyző előtt vagy a Román Rendőrség területi egységeinél, és legfeljebb 6 hónappal ezen dátum előtt a romániai diplomáciai misszióknál vagy konzulátusokon .

Azoknak, akik intézményi gondoskodásban részesülnek vagy intézményekben, oktatási központokban élnek, olyan személyi igazolványt állítanak ki, amelyben a lakóhely vagy tartózkodási hely az adott intézmény vagy oktatási központ címe. Ebben az esetben a lakóhely vagy tartózkodási hely igazolása az intézmény vagy szolgáltató vezetőjének vagy általa kijelölt személy írásos nyilatkozatával történik,  amikor ezek az intézmények az állami közigazgatási hatóságok irányítása alá tartoznak.

A haszonélvezeti vagy életjáradéki záradékkal rendelkező szerződéseknél szükséges az érintett személy beleegyezése. 

Azon esetekben, amikor a válásban érintett szülők közös szülői felügyelettel rendelkeznek egy kiskorú felett, és a gyermek lakhelye az egyik szülőnél van, az adott szülő kérelme esetén a gyermek lakhelyének megváltoztatásához a másik szülő hozzájárulása szükséges (a 2009/287. számú törvény 497. cikkelye rendelkezéseinek megfelelően).FONTOS: A nyomtatványok A4-es lapra kell nyomtatni, kétoldalasan. Kitöltése nagy nyomtatott betűkkel történjen. Csak az ügyfélközpontban dolgozó személy előtti aláírás az érvényes. A bemutatott kerületi önkormányzatok által kiállított telekkönyvi kivonatok, igazolások nem lehet 30 napnál régebbiek.

Ghișeul.ro platformon a mezők következő kitöltésével lehet fizetni: 

 • Județ: HARGHITA, 
 • Tip instituție: Impozite și Taxe Locale, 
 • Instituție: Miercurea Ciuc HR, 
 • majd rákkatintva az Alege taxa: -ra a következő cím alatt kell kiválasztani a számunkra megfelelő kifizetést 21.A.33.08.00 Venituri din prestări servicii