chevron_right
Monitorul oficial local

Formulare online

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

REGULAMENTUL privind programarea cetățenilor în vederea depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate/reședință

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea cărţii de identitate provizorii (când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate) – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în românia – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în românia – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Dovada adresei de domiciliu/reședință – acte necesare

move_to_inboxDescarcă fișier

Serviciul juridic, contencios administrativ și administrație publică locală

BIROUL AGRICOL – Declarație pentru completarea registrului agricol

move_to_inboxDescarcă fișier

BIROUL AGRICOL – Adeverință (registrul agricol)

move_to_inboxDescarcă fișier

BIROUL AGRICOL – Adeverință (nu dețin terenuri agricole)

move_to_inboxDescarcă fișier

BIROUL AGRICOL – Contract de arendare

move_to_inboxDescarcă fișier

Direcția de asistență socială

CERERE pentru anchete sociale, indemnizație pentru creșterea copilului, transport urban gratuit, legitimație de parcare gratuită, rovinietă

move_to_inboxDescarcă fișier

CERERE pentru asigurarea asistentului personal / indemnizaţiei de îngrijire

move_to_inboxDescarcă fișier

CERERE pentru dovedirea calității de persoană asigurată

move_to_inboxDescarcă fișier

DELARAȚIE legat de orice modificare survenită în situația psiho-socio-medicală

move_to_inboxDescarcă fișier

CERERE ȘI DECLARAȚIE - Susținerea familiilor mari

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere tip : Acordarea concediului şi indemnizației lunare pentru creşterea copilului, Indemnizație lunară pentru creșterea copiilor în vârstă de 2-3 sau 3-7 ani - pentru copiii cu dizabilități și stimulent de inserție

move_to_inboxDescarcă fișier

Serviciul impozite, taxe și alte venituri

Cerere certificat fiscal - Persoane fizice

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere certificat fiscal – Persoane juridice

move_to_inboxDescarcă fișier

Acte necesare declarare bunuri

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaratie auto – model completat – persoane fizice

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaratie auto – model completat – Persoane juridice

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaraţie impozit asupra mijloacelor de transport

move_to_inboxDescarcă fișier

Nyilatkozat – tehergépjárművekkel kapcsolatos adóbevallás

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaraţie impozit, taxă pe teren – Persoane fizice

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaraţie impozit, taxă pe teren – Persoane juridice

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaraţie impozit, taxă pe clădiri – Persoane fizice

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaraţie impozit, taxă pe clădiri – Persoane juridice

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere tip în vederea scutirii de plata impozitelor

move_to_inboxDescarcă fișier

Persoane cu handicap – scutire impozit domiciliu – cerere

move_to_inboxDescarcă fișier

Persoane cu handicap – scutire impozit mijloace de transport – cerere

move_to_inboxDescarcă fișier

Persoane cu handicap – scutire impozit domiciliu – cerere reprezentant legal

move_to_inboxDescarcă fișier

Persoane cu handicap – scutire impozit mijloace de transport – cerere reprezentant legal

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaraţie taxei pentru afişaj şi reclamă

move_to_inboxDescarcă fișier

Declaraţie taxei de servicii de reclamă şi publicitate

move_to_inboxDescarcă fișier

Decont impozit pe spectacole

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere vizare bilete

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere alocare credenţial

move_to_inboxDescarcă fișier

Serviciul de gospodărire urbană

Autorizaţie de liberă trecere pentru autovehicule cu masă maximă autorizată de 3,5 – 40 tone

move_to_inboxDescarcă fișier

Autorizație de acces pentru autovehicule cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 tone

move_to_inboxDescarcă fișier

Adeverință pentru radierea autovehiculelor

move_to_inboxDescarcă fișier

Certificat de înregistrare pentru maşini autopropulsate pentru lucrări

move_to_inboxDescarcă fișier

Certificat de înregistrare pentru ATV-uri

move_to_inboxDescarcă fișier

Forgalmi engedély és sárga rendszámtábla robogóra

move_to_inboxDescarcă fișier

Certificat de înregistrare pentru remorcă agricolă

move_to_inboxDescarcă fișier

Certificat de înregistrare pentru vehicule cu tracţiune animală

move_to_inboxDescarcă fișier

CERERE pentru obţinerea aviz de ocupare a domeniului public cu lucrări de spargere (săpătură)

move_to_inboxDescarcă fișier

CERERE acord prealabil al administratorul drumului

move_to_inboxDescarcă fișier

Serviciul de amenajarea teritoriului și urbanism

Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism

move_to_inboxDescarcă fișier

Cererea tip pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

move_to_inboxDescarcă fișier

Cererea tip și anexa pentru emiterea autorizație de construire respectiv de desființare

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere prelungire valabilitate autorizație de construire respectiv de desființare

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere pentru schimbarea soluțiilor tehnice

move_to_inboxDescarcă fișier

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

move_to_inboxDescarcă fișier

Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor

move_to_inboxDescarcă fișier

Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere tip emitere aviz de oportunitate

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere pentru emiterea avizului arhitectului șef

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere pentru emiterea avizului de amplasare respectiv de publicitate temporală

move_to_inboxDescarcă fișier

Cerere pentru emitere certificat

move_to_inboxDescarcă fișier