chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 292 (28.09.2023)

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare, exploatare și întreținere a parcărilor și zonelor de staționare cu plată pe domeniul public sau privat al Municipiului Miercurea-Ciuc, prin concesionare directă

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 291 (28.09.2023)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate al suprafeței de 250 mp

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 290 (28.09.2023)

privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 4/2003, încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația Teritorială Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 289 (28.09.2023)

privind aprobarea completării Anexei nr. 4 – Contract de delegare, aprobată prin HCL nr. 353/2018 privind delegarea directă în gestiune a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ și al activității de măturat, spălat, stropire şi întreţinerea căilor publice în Municipiul Miercurea-Ciuc și a localității componente Harghita Băi, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 288 (28.09.2023)

privind aprobarea completării Hotărârii nr. 135/2023 privind aprobarea schimbării destinației în punct de lucru firmă salubrizare și depozit pentru stocarea temporară a materialelor antiderapante a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34 și a studiului de oportunitate referitor la exploatarea acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 287 (28.09.2023)

privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii nr. 134/2023 privind aprobarea schimbării destinației în centru de colectare cu aport voluntar pentru deșeuri reciclabile a imobilului-teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 286 (28.09.2023)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 158/2023 privind aprobarea studiului de oportunitate, precum și inițierea concesionării prin licitație publică a imobilului-teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 285 (28.09.2023)

privind aprobarea acceptării donaţiilor oferite Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 284 (28.09.2023)

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Câmpul Mare, în vederea intabulării acestora

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 283 (28.09.2023)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc pentru ședința ordinară din data de 28.09.2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 282 (31.08.2023)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului Running Festival Csíkszereda powered by Skoda – în perioada 15–16 septembrie 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 281 (31.08.2023)

privind aprobarea acordării mandatului special pentru reprezentanții Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al Asociaţiei de Dezvoltare “Şuta” - Fejlesztési Egyesület, pentru exercitarea pe seama și în numele Municipiului Miercurea-Ciuc a dreptului de vot la ședința Adunării Generale a Asociației din data de 14 septembrie 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 280 (31.08.2023)

privind aprobarea acordării mandatului special pentru reprezentantul UAT Miercurea – Ciuc în Adunarea Generală al ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Miercurea - Ciuc a dreptului de vot la ședința Adunării Generale a Asociației din data de 31 august 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 279 (31.08.2023)

privind aprobarea acordării unei subvenții de hrană de la bugetul local al Municipiului Miercurea-Ciuc în favoarea Grădiniței Napocska din Miercurea-Ciuc, începând de anul școlar 2023–2024 până la sfârșitul anului calendaristic 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 278 (31.08.2023)

privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la intenţia de vânzare pentru imobilul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 43/A, județul Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier