chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

125-ös számú határozat (2024.05.27)

a „Csíkszeredában lévő 9 tömbház hőszigetelése“ megnevezésű beruházás második fázisának megvalósítására a Központi Régió Program 2021-2027 keretén belül, valamint a második fázis önrész és nem elszámolható költségeinek jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

127-es számú határozat (2024.05.27)

a Csíkszereda területén található közhasznú szolgáltatásokra vonatkozó - sportlétesítmények, szabadidős és kikapcsolódási lehetőségek haszonbérletbe adásának jóváhagyásáról, a CSÍKI SPORT ÉS REKREATIV KFT javára című 195/2022 sz. Határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés

126-os számú határozat (2024.05.27)

a „JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA FELUJÍTÁSA“ megnevezésű beruházás második fázisának megvalósítására a Központi Régió Program 2021-2027 keretén belül, valamint a második fázis önrész és nem elszámolható költségeinek jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

124-es számú határozat (2024.05.27)

a „Széndioxid kibocsátás csökkentése Csíkszeredában a Fenntartható mobilitási terv“ megnevezésű beruházás második fázisának megvalósítására a Központi Régió Program 2021-2027 keretén belül, valamint a második fázis önrész és nem elszámolható költségeinek jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

123-as számú határozat (2024.05.27)

a Csíkszereda és vonzáskörzetéhez tartozó Fenntartható Mobilitási Tervet (2021-2030) jóváhagyó, 3/2023-as határozat mellékletének módosításáról

move_to_inboxLetöltés

122-es számú határozat (2024.05.27)

a Csíkszereda és vonzáskörzetére vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégia (2021-2030) jóváhagyásáról szóló, 2/2023-as utólag módósított határozat melléklete módosításának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

121-es számú határozat (2024.05.21)

a 361/2023- as tanácshatározat által - jóváhagyott csíkszeredai polgármesteri tisztség és szakapparátus helyesbítésének jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

120-as számú határozat (2024.05.21)

a „Gál Sándor téri parkolók, zöld övezet, játszótér felújítása” megnevezésű beruházás, beavatkozási munkálatok dokumentációjának a 254/2020-as utólag kiegészített és bővített számú határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

119-es számú határozat (2024.05.21)

a Csíkszeredai Bölcsőde napi étkezési díjának emeléséről 2024. július 1-jével kezdődően

move_to_inboxLetöltés

118-as számú határozat (2024.05.21)

a CSÍKI SPORTCENTRUM KFT Ügyvezetői Bizottságba 3 tag Kiválasztási tervének - szerves komponense elfogadásáról, a 2024-2028 időszakra

move_to_inboxLetöltés

117-es számú határozat (2024.05.21)

a Csiki Sportcentrum Kft közgyűlésében a csikszeredai önkormányzatot képviselők számára adott megbízásról, az ideiglenes ügyvezetőkkel kötött szerződések meghosszabbításáról

move_to_inboxLetöltés

116-os számú határozat (2024.05.21)

a 3836/1999-es számú MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS K.F.T.-vel kötött szerződés hosszabításának a jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

115-ös számú határozat (2024.05.21)

az ÖCSI FUEL R.T.-vel kötött haszonbérleti szerződés hosszabbításának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

114-es számú határozat (2024.05.10)

a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítása céljából szükséges terület biztosításának jóváhagyására, a Delgaz Grid javára

move_to_inboxLetöltés

113-as számú határozat (2024.05.10)

a HARVÍZ R.T. közgyűlésében a csíkszeredai önkormányzatot képviselők számára adott különleges megbízásáról

move_to_inboxLetöltés