chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 82 (05.04.2024)

privind aprobarea participării Municipiului Miercurea – Ciuc la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate – Apă-canal derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu cu investiția “Extinderea sistemului de canalizare menajeră în Zona Csiba din Miercurea Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 81 (05.04.2024)

privind aprobarea modificării H.C.L. 348/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: “Extinderea sistemului de canalizare menajeră în Zona Csiba din Miercurea Ciuc”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 80 (28.03.2024)

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc să voteze în AGA a societății CSÍKI SPORTCENTRUM SRL modificarea salariilor de bază

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 79 (28.03.2024)

privind aprobarea modificării Anexei nr. 4 al Hotărârii nr. 59/2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului comercial, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 17, aflat în domeniul privat al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 78 (28.03.2024)

privind modificarea Anexei nr.1, Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2022 privind Statul de funcții, a Organigramei și a salariilor de bază pentru personalul contractual angajat la “Creșe Miercurea-Ciuc” cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 aprilie 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 77 (28.03.2024)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 360/2023 privind aprobarea reorganizării Direcției de asistență socială, fără personalitate juridică din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, în Direcție de Asistență Socială cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 75 (28.03.2024)

privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă, respectiv aprobarea regulamentului pentru bugetarea participativă în Municipiul Miercurea-Ciuc, pentru anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 76 (28.03.2024)

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 376/2023 privind completarea HCL nr. 352 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pentru anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 74 (28.03.2024)

privind modificarea Hotărârii nr. 24/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 73 (28.03.2024)

privind aprobarea înființării sursei de finanțare E-Activități finanțate integral de venituri proprii pentru domeniul de activitate învățământ și piață agroalimentară din municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 72 (28.03.2024)

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru societatea GOSCOM S.A.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 71 (28.03.2024)

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru societatea CSÍKI TRANS SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 70 (28.03.2024)

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția “Demontare coș de fum dezafectat la centrala termică situată în str. Gál Sándor nr. 14/A”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 69 (28.03.2024)

privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 68 (28.03.2024)

privind aprobarea raportului de evaluare a activității asistenților personali al persoanelor cu handicap grav în anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier