chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 37 (29.02.2024)

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de asistență socială a persoanelor adulte instituționalizate

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 36 (29.02.2024)

privind aprobarea punerii la dispoziția Delgaz Grid S.A., a unui teren aflat în proprietatea privată al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 35 (29.02.2024)

privind aprobarea schimbării destinației și dării în administrare a imobilului situat în B-dul Frăției nr. 18 în favoarea Direcției de Asistență Socială Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 34 (29.02.2024)

privind aprobarea achiziționării imobilului-teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Subpădure

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 33 (29.02.2024)

privind aprobarea achiziționării imobilului - construcție și teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Subpădure

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 32 (29.02.2024)

privind modificarea Hotărârii nr. 388/2023 privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9, în favoarea Direcției de Asistență Socială Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 31 (29.02.2024)

privind aprobarea prelungirii și actualizării unor contracte de concesiune

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 30 (29.02.2024)

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 29 (29.02.2024)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 28 (23.02.2024)

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziționării imobilului situat în str. Jigodin nr. 58 și aprobarea achiziționării acestui imobil

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 27 (12.02.2024)

privind modificarea HCL nr. 67/2023 privind aprobarea depunerii de către municipiul Miercurea-Ciuc a proiectului de finanțare „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Miercurea-Ciuc” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componenta PNRR C15- Investiția 9, 11, 13 respectiv 14

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 26 (12.02.2024)

privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 25 (12.02.2024)

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc, a unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Al. Ciocârliei fn., respectiv transmiterea acestuia în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 24 (12.02.2024)

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025-2027

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 23 (31.01.2024)

pentru modificarea Hotărârii nr. 348/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de manager cultural la instituţia publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc: Teatrul Municipal Csíki Játékszín

move_to_inboxDescarcă fișier