chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 125 (27.05.2024)

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanței energetice, 9 blocuri din Miercurea Ciuc, județul Harghita” în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 – 2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 127 (27.05.2024)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2022 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesionare directă a serviciului public de administrare a domeniului public și privat - activitatea de administrare și exploatare a bazelor sportive și de agrement în municipiul Miercurea-Ciuc în favoarea CSÍKI SPORT ÉS REKREATIV S.R.L., cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 126 (27.05.2024)

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ”Reabilitare Școala Gimnazială József Attila” în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 – 2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 124 (27.05.2024)

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Miercurea Ciuc prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 – 2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 123 (27.05.2024)

privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea nr. 3/2023 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea-Ciuc precum și a zonei Urbane Funcționale aferente pentru perioada 2021-2030

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 122 (27.05.2024)

pentru aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 2/2023 al Consiliului Local Municipal Miercuea-Ciuc, privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană al Municipiului Miercurea-Ciuc precum și a zonei Urbane Funcționale aferente pentru perioada 2021-2030, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 121 (21.05.2024)

privind rectificarea HCL nr. 361/2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 01.01.2024 și completarea HCL nr. 394/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 120 (21.05.2024)

privind modificarea art.1 din H.C.L. Nr. 254/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția: „Amenajare Locuri de parcare, drum de acces şi aleei p-ţa Gál Sándor” cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 119 (21.05.2024)

privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor Creșe Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 iulie 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 118 (21.05.2024)

privind aprobarea Planului de selecție – componentă integrală pentru selecția a 3 membri în Consiliul de administrație al societății CSÍKI SPORTCENTRUM SRL, pentru perioada 2024 - 2028

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 117 (21.05.2024)

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în AGA societății CSÍKI SPORTCENTRUM SRL Miercurea-Ciuc, să voteze prelungirea contractelor de administrare încheiate cu administratorii provizorii

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 116 (21.05.2024)

privind aprobarea prelungirii Contractului de asociere nr. 3836/1999, încheiat cu MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 115 (21.05.2024)

privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 99/2002 încheiat cu ÖCSI FUEL S.R.L.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 114 (10.05.2024)

privind aprobarea exercitării cu titlu gratuit a drepturilor de uz și de servitute legală de către Delgaz Grid S.A. asupra unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea amplasării unei Stații de Reglare-Măsurare (SRM) și a unui racord de gaze naturale

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 113 (10.05.2024)

privind mandatarea specială a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a societății HARVÍZ SA

move_to_inboxDescarcă fișier