chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 112 (10.05.2024)

privind aprobarea Planului de selecție – componentă inițială pentru selecția a 3 membri în Consiliul de administrație al societății CSÍKI SPORTCENTRUM SRL, pentru perioada 2024 - 2028

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 111 (10.05.2024)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural-religios Pelerinajul de Rusalii la Șumuleu-Ciuc 2024, în perioada 17-19 mai 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 110 (10.05.2024)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 109 (10.05.2024)

privind aprobarea modificării art. 6 din Hotărârea nr. 59/2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului comercial, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 17, aflat în domeniul privat al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 108 (10.05.2024)

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea intabulării acestora

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 107 (26.04.2024)

privind aprobarea modificării HCL nr. 361/2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 01.01.2024 și completarea HCL nr. 394/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 106 (26.04.2024)

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 357/2023 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor suprafețe din incinta imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1, în favoarea Casei Județene de Pensii Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 105 (26.04.2024)

privind modificarea Hotărârii nr. 24/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025-2027

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 104 (26.04.2024)

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii și a organigramei Ansamblului Național Secuiesc Harghita, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 103 (26.04.2024)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile mai, iunie, iulie 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 102 (26.04.2024)

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Renovare energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc” LOT2– aleea Avântului nr. 2-4”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 101 (26.04.2024)

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc și a serviciilor subordonate

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 100 (26.04.2024)

privind aprobarea cofinanțării proiectului: „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita – etapa II” propus pentru finanțare prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 - 2027

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 99 (26.04.2024)

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Dezvoltarea, Modernizarea și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale prin Înființarea Unui Centru de Colectare a Deșeurilor prin Aport Voluntar În Municipiul Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 98 (26.04.2024)

privind renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc LOT 1-str. Gál Sándor nr. 2-4

move_to_inboxDescarcă fișier