chevron_right
Monitorul oficial local

REABILITAREA INTERNATULUI LA LICEUL TEHNOLOGIC „SZÉKELY KÁROLY” (118395)

Header regio mobilitas

Proiectul „Reabilitarea internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cod MySMIS 118395, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020 a fost implementat de către Municipiul Miercurea-Ciuc în perioada: 01.10.2015–31.12.2021 și are o valoare totală de 4.536.298,33 lei, din care 2.702.149,05 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar contribuția Municipiului Miercurea-Ciuc este de 1.834.149,28 lei. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea de dezvoltare Centru.

Clădirea internatului a fost termoizolată, au fost efectuate lucrări de reabilitare termică a clădirii, a sistemului de încălzire, a instalației electrice, de furnizare a apei calde și de canalizare menajeră și pluvială, au fost instalate panouri fotovoltaice pe acoperișul reabilitat, respectiv lucrări interioare de finisare și restaurare. Prin lucrările efectuate au fost atinse indicatorii proiectului prin scăderea consumului anual de energie primară, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră.