chevron_right
Monitorul oficial local

REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „JÓZSEF ATTILA” (115401)

Header regio mobilitas

Proiectul  „Reabilitare Şcoala Gimnazială József Attila”, cod MySMIS 115401, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020 a fost implementat de către Municipiul Miercurea-Ciuc și are o valoare totală de 6.214.244,55, din care 4.611.052,46 reprezintă finanțare nerambursabilă, iar contribuția Municipiului Miercurea Ciuc este de 1.603.192,09 lei. Programul Operațional Regional 2014–2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 14.05.2018 – 31.12.2023. Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a clădirii Şcolii Gimnaziale „József Attila” prin reabilitarea termică a clădirii, creând în acelaşi timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.