chevron_right
Monitorul oficial local

Stimulent de inserție


Acte necesare pentru acordarea STIMULENTULUI DE INSERȚIE dupa reluarea activității

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa obligatoriu în Miercurea Ciuc

 • Cerere tip ANEXA nr.1 (Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/ stimulentului de inserție/ sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii);
 • Adeverinţă eliberată de angajator (TIP)
 • Dovada eliberată de către angajator/angajatori din care să reiasă data cu care începe activitatea (Act adițional, Decizie, Dispoziție – de reluarea activitatății)
 • Copiile actelor de identitate ale părinţiilor; (original și copie xerox);
 • Copia Certificatului de căsătorie; (original și copie xerox);
 • Copia Certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul; (original și copie xerox);
 • Pentru plata indemnizației în cont bancar: Adeverința de la bancă va cuprinde exclusiv informații privind codul IBAN și numele titularului, conform legislației în vigoare privind prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal, iar solicitantul trebuie să fie titularul contului (original);
 • Declarație solicitant (TIP)
 • Declarație a celuilalt părinte (TIP)
 • Certificat de Handicap în cazul copilului cu dizabilitate; (original și copie xerox);
 • Alte acte necesare, după caz.


In cazul in care realizează venituri impozabile din activitati independente (II; PFA; IF; AI), sunt necesare si urmtoarele documente:

 • Rezoluţia privind reluarea activităţii eliberată de O.N.R.C; (originale și copii xerox);
 • Declarația unică pentru anul curent- ESTIMAT eliberată de Administraţia Financiară după depunerea declarației în urma reluării activitații. Trebuie să conține data reluării (originale);
 • Adeverinţa de venit pentru anul curent- ESTIMAT eliberată de Administraţia Financiară (originale);
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta la AJPIS Harghita dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de Administraţia Financiară;(TIP)

Dacă nu doriți să solicitați indemnizația de creștere a copilului, ci doar stimulentul de inserție, vă rugăm să contactați instituția noastră.În cazul în care intervin modificări de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor solicitate, titularul are obligaţia ca în termen de max. 15 zile să comunice în scris modificările intervenite Direcției de Asistență Socială sau la AJPIS HARGHITA


Cererile pot fi depuse la: Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr. 1, Direcția de asistență socială, camera nr. 25-26. 

Telefon: 0266-315120/ 255.