chevron_right
Monitorul oficial local

Anunț APM

Municipiul Miercurea-Ciuc, cu sediul în mun. Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1,  jud. Harghita, titularul planului: „Plan Urbanistic Zonal UTR Lunca Mare în mun. Miercurea-Ciuc, fn.” , anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice a planului, inclusiv a raportului de mediu.

Dezbaterea publică se va desfășura: în data de 12.12.2022, ora 15.00: la sala de ședință al Serviciului de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr. 4, etajul 2 , jud. Harghita.


Observaţiile justificate ale publicului se primesc zilnic la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita prin fax: 0266 310 041 sau prin e-mail: office@apmhr.anpm.ro, respectiv la Serviciul de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din Miercurea-Ciuc prin e-mail: urban@szereda.ro în scris cu datele de identificare ale semnatarului până la data de 09.12.2022.

 

Raport de mediu

Plan de încadrare

Situația existentă

Reglementări urbanistice

Reglementări echipare tehnico-edilitară

Regulament local de urbanism

Memoriu general