chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Fűtéstámogatás

Fűtéstámogatás, kérés

Csak a következő személyek igényelhetik a fűtéstámogatást

A fűtéstámogatásra való jogosultságot kizáró ingó- és ingatlan javak listája

2022. szeptember 15. – 2022. október 15. között lehet leadni a kéréseket a fűtéstámogatásra Csíkszereda Városháza Szociális Igazgatóságán. 

A kiszolgáltatott energiafogyasztó szociális védelmi intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2021/226-os számú törvény  értelmében a fűtéstámogatás igénylésére egyedülálló személy, illetve család esetében az egy főre eső havi nettó jövedelem küszöbértéke 2053, illetve 1386 lej/személy:

 

Fűtőanyag típusa

Fűtéstámogatás igénylésének küszöbértéke

Egyedülálló személy

Család

 

 

Távhő

Földgáz

Villamosenergia

Szilárd fűtőanyag

2053 lej/ személy

1386 lej/ személy

 

Az egy főre eső havi nettó jövedelem számítása családok esetében figyelembe veszi az előző hónapban a családtagok által megvalósított összes jövedelmet.

A FŰTÉSTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÍPUSKÉRÉST KÍSÉRŐ IRATOK

  • nyomtatvány (kérés)
  • utolsó számla
  • a család összetétele a következő dokumentumok másolatával igazolható:

- személyazonossági igazolvány minden felnőtt családtagnak

- gyermekek születési bizonyítványa

- házassági anyakönyvi kivonat, halotti bizonyítvány, válási végzés

- örökbefogadási és gyermek elhelyezési bírósági végzés, esetenként

- 18 éven felüli diákoknak iskolai igazolás, egyetemistáknak pénzügyi igazolás valamint egyetemi igazolás

A család jövedelme a következő dokumentumokkal igazolandó:

- munkahelyi igazolás a nettó fizetésről (beleértve a prémiumokat, pótlékokat, étkezési jegyeket)

- nyugdíjszelvény

- munkanélküli segélyt igazoló szelvény

- a gyermeknevelési támogatásról igazolás

- magán- vagy családi-vállalkozás esetében pénzügyi igazolás

- pénzügyi igazolás ha nincs jövedelem

Nem számolódik bele a család összjövedelmébe:

- gyerekpénz

- családi pótlék

- alkalmi (napszámos) munkából származó jövedelem

- iskolai ösztöndíjak, valamint „líceumi pénz”

- óvodáztatási támogatás a hátrányos helyzetű családból származó gyerekek számára

- a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméről támogatásáról szóló 448/2006 sz. törvény értelmében meghatározott havi kiegészítő költségvetés és szociális ellátás

  • a lakószövetség által kibocsájtott igazolás
  • igazolás mezőgazdasági területről a polgármesteri hivatal mezőgazdasági nyilvántartó irodától minden 18 évet betöltött személynek
  • a járművek törzskönyve vagy forgalmi engedélye
  • az ingatlan tulajdonjogát bizonyító szerződés

A számla és a személyazonossági ugyanazt a címet kell tartalmazza, ha nem saját tulajdona a lakás, kérjük hivatalos aktával bizonyítsa tartozkodási helyét!

A fűtéstámogatáshoz szükséges formanyomtatványok átvehetők, illetve a kész igénylések leadhatóak Csíkszereda Városháza (Vár tér 1. sz.) Szociális igazgatósága 28-as számú irodájában, illetve a családi pótlékban és szociális segélyben részesülők számára a 30-as irodában. Telefon: 0266-315120/ belső 242.