chevron_right
Monitorul oficial local

1214 / Concurs de promovare

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs de promovare în data de 14 decembrie 2022, orele 10.00, la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcție publică de conducere: 

  • șef birou la Biroul resurse umane și salarizare.

Condiţii specifice:

  • să fie numit într-o funcţie publică din clasa I;
  • să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2), respectiv 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
  • să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice, respectiv studii superioare de licență, absolvită cu diplimă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe administrative;
  • să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului