chevron_right
Monitorul oficial local

1002 / ȘEF SERVICIU

Direcția proiecte cu finanțare nerambursabilă

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs de promovare în data de 2 octombrie 2023, orele 10.00, la sediul instituției din Piața Cetății nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcție publică de conducere:

 

  • șef serviciu – grad I. – la Serviciul proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Condiţii specifice:

  • să fie numit într-o funcție publică din clasa I.;
  • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2), respectiv 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice, respectiv studii superioare de licență, absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe inginerești (domeniul fundamental), inginerie civilă (ramură de știință);
  • să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de depunere a dosarelor: 29.08.2023 – 18.09.2023 (inclusiv).


Anunț / Dosar de înscriere / Bibliografie / Atribuțiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului