chevron_right
Monitorul oficial local

0615 / CONCURS DE PROMOVARE

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs de promovare în data de 15 iunie 2023, orele 10.00, la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcție publică de conducere:  

  • șef birou –  grad I – la Biroul financiar-contabil.


Condiţii specifice:

  • să fie numit într-o funcție publică din clasa I;
  • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2), respectiv 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
  • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice, respectiv studii superioare de licență, absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe economice;
  • să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Perioada de depunere a dosarelor: 12–31 mai 2023 (inclusiv).


Anunț / Bibliografie / Atribuțiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului