chevron_right
Monitorul oficial local

0403 / Șef serviciu (DAS)

Direcția de asistență socială

Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc, județul Harghita, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrative, cu respectarea prevederilor OUG nr. 115/2023, OUG nr. 121/2023 și ale Legii nr. 296/2023.

 Funcția publică scoasă la concurs:

  • șef serviciu – clasa conducere, grad I – la Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială.


Condiții pentru ocuparea postului:

Studii de specialitate:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023
  • domeniu de studiu: Ştiinţe juridice (Ramura de știință), Ştiinţe administrative (Ramura de știință), Ştiinţe economice (Ramura de știință).
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani,
  • durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/săptămânal.

Perioada de depunere a dosarelor 26.02.2024 – 18.03.2024

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 03.04.2024, ora 10:00, Miercurea-Ciuc.

Persoana de contact: Nagy Anna, director executiv, tel.: 0748372567, e-mail: nagyanna@szereda.ro.

Anunț / Dosar de înscriere / Bibliografie

Formular de înscriere

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final al probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului