chevron_right
Monitorul oficial local

0331 / CONSILIER

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție vacante de:  

  •  consilier – treapta IA – la Biroul dezvoltare economică și digitalizare (durata timp de muncă: 8h/zi-40h/săptămână).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:

  • Studii universitare de licență cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informaticii/ingineriei electrice, electronice și telecomunicații/ingineriei sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;
  • Abilități de comunicare eficientă în scris și verbal, abilități de planificare și organizare, capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, atitudine pozitivă față de idei noi, creativitate, capacitatea de asumare a responsabilităților, adaptabilitate, capacitate de analiză și sinteză, seriozitate, proactivitate, punctualitate;
  • Vechimea în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;


Perioada de depunere a dosarelor: 10–23 martie 2023.


Anunț / Dosar de înscriere / Bibliografie / Atribuțiile postului

Formular de înscriere

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului