chevron_right
Monitorul oficial local

0305 / Șef serviciu (DAS)

Direcția de asistență socială

Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 05.03.2024, ora 10:00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrative:  

  • șef serviciu la Serviciul economico-financiar

Condiţii specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
  • studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023; 
  • domeniu de studiu: ştiinţe economice (ramura de știință).
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.


Data limită de depunere a dosarelor: 19.02.2024, ora 12:00 (inclusiv), la sediul Direcției de Asistență Socială Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1, camera 29.

 Proba scrisă: 05.03.2024, ora 10,00.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială Miercurea-Ciuc , P-ţa Cetăţii nr. 1, camera 29, la numărul de telefon 0748 372 567 sau pe adresa de e-mail: nagyanna@szereda.ro.


Anunț / Dosar de înscriere / Bibliografie / Atribuțiile postului

Formular de înscriere


Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului