chevron_right
Monitorul oficial local

Înstrăinarea bunurilor unui minor

De obicei se necesită o anchetă de fond și, desemnarea unui tutore.

Părinții care dețin custodia părintească au dreptul și obligația de a gestiona și investi bunurile copiilor lor dobândite prin moștenire, donație sau alte mijloace. Cu toate acestea, validitatea unei declarații părintești referitoare la bunurile minorului poate, în anumite cazuri, să necesite aprobarea autorității tutelare.

În caz contrar, dacă există un litigiu între părinții care coabitează cu privire la gestionarea bunurilor, autoritatea tutelară va decide. Unul dintre părinți poate fi inapt sau mai puțin apt să administreze bunurile: din cauza unei boli sau a unei alte incapacități, sau pentru că mărimea sau valoarea bunurilor poate necesita competențe speciale, sau pentru că există riscul ca acesta să nu acționeze în interesul superior al copilului. În astfel de cazuri, autoritatea tutelară are posibilitatea de a numi un singur părinte pentru a administra proprietatea.

În cazul părinților separați, părintele la care instanța a încredințat copilul are, de obicei, dreptul de a administra bunurile. Cu toate acestea, în interesul superior al copilului, instanța poate acorda părintelui separat dreptul de a administra bunurile. Această decizie nu afectează în alt mod drepturile de custodie parentală ale celuilalt părinte, astfel încât aceștia își exercită drepturile în comun, iar instanța este competentă să decidă asupra oricăror litigii.

1. O declarație a reprezentantului legal privind transferul sau grevarea proprietății deținute de copil poate fi aprobată în cazul în care biroul de tutelă, luând în considerare toate circumstanțele cazului, consideră că tranzacția este în interesul superior al copilului.

2. Numai reprezentantul legal poate avea dreptul de a dispune de banii depozitați. De obicei, banii pot fi retrași doar dacă nevoile copilului trebuie finanțate și părintele nu poate acoperi costurile sau dacă există o altă investiție mai favorabilă pentru banii copilului decât depozitul de tutelă.

3. În cazul în care copilul are bunuri, autoritatea tutelară poate permite părinților să tragă din bunurile copilului în anumite tranșe pentru a acoperi costurile de întreținere, dar numai în cazul în care întreținerea nu poate fi asigurată din veniturile bunurilor copilului, dacă acestea există.


Informații:

Adresa: Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr. 1, Direcția de asistență socială, camera nr. 27. 

Telefon: 0266-315120/ 245