chevron_right
Monitorul oficial local

Certificat de atestare imobil sau teren

Obținerea certificatului de atestare imobil sau teren

Solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată este invitată să depună la emitent - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC – CENTRUL RELAȚII CU PUBLICUL – SERVICIUL DE URBANISM în vederea certificatului de atestare imobil sau teren, o documentație cuprinzând:

 • Formular tip – Descarcă online sau în format tipărit;
 • Copie după elemente de identificare a solicitantului:
  actul de identitate - CI/BI persoane fizice;
  certificat de înregistrare fiscala și actul de identitate al reprezentatului persoanei juridice;
 • Copie după Dovada achitării la zi a taxelor locale;
 • Copie după Extras de carte funciară actualizat la zi (max.30 zile), vizat de OCPI eliberat la cerere de către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Harghita prin pagina ANCPI
 • Plan de amplasament și delimitare (P.A.D.) al imobilului executat de un topograf autorizat;
 • Copie după documentele de plată achitate la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Miercurea-Ciuc conform HCL nr.343 din 2021 pentru prelungirea autorizația de construire/desființare – se achită 20 lei;
 • După caz:
  - Copie după autorizație de construire – pentru construcții după anul 1965;
  - Copie după procesul verbal de recepție – pentru construcții după anul 1965;
  - Copie după contract de vânzare/cumpărare;
  - Copie după certificat de moștenitor;
  - Copie după titlu de proprietate;
  - Copie după acte de donație;
  - Alte documente după caz.

Pe suport de hârtie documente sus menționate pot fi depuse și ridicate, la ghișeul 5 situat la parterul Centrului de relații cu publicul. 
Depunerea electronică este posibilă, prin transmitere prin e-mail a documentelor solicitate semnate cu semnătură electronică de solicitant, la adresa de e-mail  urban@szereda.ro.
Nu putem accepta documente care au fost semnate pe hârtie, scanate și trimise. Vă rugăm să depuneți originalele acestor documente la ghișeul 5 situat la parterul Centrului de relații cu publicul. 

Plata taxei se poate realiza

 • la Centru relații cu Publicul, Str. Mihail Sadoveanu, nr.4;
 • online prin portalul GHISEUL.RO;
 • prin virament la Banca Trezorerie Miercurea-Ciuc în contul: RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747

Bază legală:

- Ordonanța nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.44/2004 art.267, alin.143 cu modificările și completările ulterioare;