chevron_right
Monitorul oficial local

Poliția Locală Miercurea-Ciuc

Contact:

530110 Miercurea-Ciuc, Piața Cetății nr. 1, județul Harghita

Telefon: 0266-315120, interior 221

E-mail: office@pollocmciuc.ro


Poliția Locală a Municipiului Miercurea-Ciuc este înființată, organizată și funcționează, în baza prevederilor Legii nr. 155 din 2010. Unitatea își desfășoară activitatea în folosul comunității locale, astfel completând activitatea instituțiilor centrale și locale, conform legislațiilor în vigoare.

În exercitarea atribuțiilor, polițistii locali își desfășoară activitatea pe baza principiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, conform noțiunilor ca legalitatea, deschiderea și transparența, imparțialitatea, nediscriminarea și eficacitatea.

Înființată pe baza Legii nr. 155/2010 (legea poliției locale), cu modificările și completările ulterioare, unitatea își exercită atribuțiile în următoarele domenii:

  • ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor
  • prevenirea infracțiunilor
  • circulația pe drumurile publice
  • disciplina în construcții și afișajul stradal
  • protecția mediului
  • activitate comercială
  • evidența persoanelor
  • alte domenii stabilite prin lege

La început, polițistii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Miercurea-Ciuc își desfășoară activitățile în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și în domeniul circulației pe drumurile publice. Activitatea unității constă în desfășurarea activităților în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, astfel completând activitatea autorităților naționale.

În domeniul ordinii și liniștii publice, polițistii locali mențin ordinea și liniștea publică, acționează în locurile publice aglomerate (parcuri, zone pietonale și rezidențiale, piețe, cimitire etc.), în apropierea unităților de învățământ și în zone defavorizate având în vedere principiile conviețuirii sociale stabilite prin legi sau acte administrative.

În domeniul circulației pe drumurile publice, polițiștii locali constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală.

Ambele compartimente acționează și sunt pregătite să soluționeze problemele constatate, în limitele prevăzute de lege, totodată cooperează și participă la acțiuni comune cu unitățile/structurile naționale.

Hotărârea nr. 101/2019 privind înființarea Poliției Locale Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare (HCL nr. 349/2021, 384/2021)

Regulament de organizare și funcționare

Stat de funcții

Organigramă

Declarații de avere și de interese – 2023

Declarații de avere și de interese – 2024

Bilanț contabil - 2022

Execuția bugetară - 2022

Bilanț contabil - 2023

Execuția bugetară - 2023


INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Legea nr. 544/2001

Model cerere - solicitare informații de interes public

Model reclamație - am primit răspuns negativ

Model reclamație - nu am primit răspunsDirectorul executiv al Poliției Locale Miercurea-Ciuc: Dombi Gyula

E-mail: dombigyula@pollocmciuc.ro

Program de audiență: joi între orele 10–12 Progamare: 0266 315120 / 221