chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Szociális segély

Szociális segély, kérés.

Garantált minimális jövedelem - Szükséges okmányok a dossziéhoz:

Kérés és saját felelősségre tett nyilatkozat
Személyi igazolványok, vagy ideiglenes személyi igazolványok
A gyerekek születési bizonyitványa
A házassági bizonyitvány vagy a családi könyv
Végleges határozat az örökbefogadás beleegyezéséről,a kiskorú családi elhelyezéséről, a törvény értelmében; okirat amelyből Kiderül a kérelmező gyám vagy gondviselő minősége
Okiratok amelyek bizonyitják, hogy a család egyik tagja egyfajta oktatási intézményt látogat – eredeti iratokokiratok amelyek Bizonyitják az eltartott személyek besorolását előrehaladott vagy súlyos fogyatékos kategóriába, illetve I vagy II fokozatú rokkantságát
Megyei Munkaerő-ügynökségi igazolás amely szerint a kérelmező nem utasitott vissza munkahelyet vagy szakképzési programot – eredeti igazolás
Orvosi igazolás vagy bizonyitvány amely igazolja a haszonélvező dolgozóképességét vagy tehetetlenségét – eredeti igazolás
Igazolás a családtagok nettó jövedelméről a kérelmezés előtti hónapot illetően – eredeti; a kérésben emlitett egyéb bizonyitó okiratok: a nettó jövedelmet bizonyitó igazolás, nyugdijszelvények, munkanélküliségi segélyek, állami juttatási szelvények stb. – eredeti
Okiratok a tulajdonban lévő lakást vagy a javakat illetően