chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Személyi gondozók

Személyi gondozói iratcsomó összeállításához szükséges iratok:

A személyi gondozó részéről:

Személyazonossági igazolvány másolata
Házassági anyakönyvi kivonat másolata
Tanulmányi záróvizsgák másolata
Munkakönyv-másolat vagy régiséget igazoló okirat
Erkölcsi bizonylat
Családorvosi igazolás
Munkatanorvosi adatlap
A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság beleegyezése (Hargita Megye Tanácsának épülete, 3. emelet, 312-es iroda)
Bankszámla-kivonat a beteg nevére

Az akadályozottsággal élő személy és a vele egyazon háztartásban élők részéről:

Fogyatékosságot igazoló irat másolata
Személyazonossági igazolvány másolata
Nyugdíjszelvény (utolsó havi)
Születési anyakönyvi kivonat másolata
Házassági anyakönyvi kivonat másolata
Halotti anyakönyvi kivonat másolata (esetenként)
Válási anyakönyvi kivonat másolata (esetenként)
Jövedelmi igazolás vagy utolsó havi nyugdíjszelvény