chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Havi támogatás 2–3 vagy 3–7 éves korig (sérült gyerek esetén)


A sérült gyerekek esetében gyermeknevelési támogatás igényléséhez szükséges iratok:

A törvényes képviselőnek (kérelmezőnek) Csíkszeredai lakóhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. 

 • Típuskérés (Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/ stimulentului de inserție/ sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii - ANEXA nr.1)
 • Igazolás, amivel a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyát a gyereknevelés időszakára a fogyatékosségi határozat (Certificat de Handicap) szerint. (Act adițional, Decizie, Dispoziție) (eredeti);
 • Fogyatekossági határozat (Certificat Handicap) (eredeti és fénymásolat);
 • Szülők személyazonossági igazolványának másolata (eredeti és fénymásolat);
 • Házassági levél másolata; (eredeti és fénymásolat);
 • Keresztlevél másolat a gyereknek; (eredeti és fénymásolat);
 • Eredeti számlakivonat, amennyiben a kérelmező szülő bankba kéri a juttatást. A számlakivonat kizárólag az IBAN-kódra és a tulajdonos nevére vonatkozó információkat tartalmazza, a személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően és a kérelmezőnek a számlatulajdonosnak kell lennie.  
 • Kérelmező személy nyilatkozata (TIP)
 • Másik szülő nyilatkozata (TIP)
 • Adatvédelmi nyilatkozatGDPR (TIP)
 • Adott esetben egyéb szükséges dokumentumok.

Azon változásokat, amelyek befolyásolják a juttatás folyósítását, 15 napon belül írásban kell jeleznie a Szociális Igazgatóságon vagy Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségen (AJPIS HARGHITA)



A szükséges formanyomtatványok átvehetők, illetve a kész igénylések leadhatóak Csíkszereda Városháza (Vár tér 1. sz.) Szociális igazgatósága 25-26-ös számú irodájában.

Telefon: 0266-315120/ belső 255.