chevron_right
Monitorul oficial local

Alocație de stat pentru copii

 

Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii:

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa obligatoriu în Miercurea Ciuc

  • Cerere tip;
  • Declaraţia cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal - GDPR;
  • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali ai copilului (originale și copii xerox);
  • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (original și copie xerox);
  • Certificatul de căsătorie (original și copie xerox);
  • Pentru plata alocaţiei de stat în cont bancar: Adeverința de la bancă va cuprinde exclusiv informații privind codul IBAN și numele titularului, conform legislației în vigoare privind prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal, iar solicitantul trebuie să fie titularul contului(original).

Alte acte necesare, după caz.

Cererile pot fi depuse la: Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr. 1, Direcția de asistență socială, camera nr. 25-26. 

Telefon: 0266-315120/ 255.