chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

SZÉCSENYI LAKOSOK, TERÜLETTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

Vállaltuk és kitartunk mellette: a többi városrészhez hasonlóan Szécseny nagyon fontos számunkra! Évtizedek alatt felgyűlt problémákra keressük a válaszokat, és az Önökkel való szorosra fűzött együttműködés eredményeként mára fontos előrelépéseket könyvelhetünk el. Kétségkívül: a cél még távoli, de az irány jó!

Most mérföldkőhöz értünk: rövid időn belül le kell zárnunk azon utak tulajdonjogi helyzetét, amelyek még megoldatlanok, ellenkező esetben nagyon fontos korszerűsítésektől esünk el.

Mielőtt azonban kifejtenénk ezt, vegyük sorra, mi minden változott az elmúlt három esztendőben Szécsenyben!

Elkötelezettségünket bizonyítja, hogy az első intézkedéseink egyikeként konkrét szempontok alapján egységesítettük Csíkszeredában az adóövezeteket. A 2020/329-es határozatban Szécsenyt B-kategóriájú adóövezetből D-kategóriába soroltuk át. Ez egyebek mellett azt eredményezte, hogy míg 2020-ban Szécsenyből 64.176 lej helyi adót és illetéket fizettek be a városkasszába, 2021-re ez az összeg 29.639 lejre csökkent.

Nap mint nap érezhetik a lakosok egy másik igen fontos intézkedés foganatosítását: 2022. február 1-je óta állandó buszjárat szolgálja a szécsenyieket. A nyitottság és az együttműködés jó példája, hogy 2022 júliusától bővítettük a járat hosszúságát (a Szécseny 88-ig járnak a buszok), ugyanaz év novembertől pedig a sűrűségét is (hajnali járatot is beiktattunk). A szécsenyi buszjáraton 2023 végéig mintegy 13500 utazást regisztráltunk. Megemlítendő, hogy idéntől újabb megállóval bővül a járat: beiktatjuk a sportparkot is. A már átvételezett, tavasszal megnyíló 7,83 millió lejes sport- és szabadidőpark leginkább szintén a szécsenyieket szolgálja a jövőben.

Minden eddigi és minden jövőbeni fejlesztés megalapozása szempontjából rendkívül hasznos az utak telekkönyvezése. Míg 2020-ban csupán egy 4,7 km hosszúságú erdei(!) utunk volt telekkönyvezve, mára egyrészt az erdei utat utcává, beltelekké minősítettük át, másrészt több mint 8 km további utca képezi a közvagyon részét. Az utak telekkönyvezése több tekintetben minősül kiindulási pontnak. Elsősorban az úthálózat karbantartása szempontjából fontos, hiszen közpénzből csak közterületen javíthatunk. 2020-ban (amikor még több mint 64 ezer lejt fizettek be Szécsenyből a városnak) 72.325 lejt költöttünk az utak karbantartására, 2021-ben (amikor már kevesebb mint 30 ezer lej származott Szécsenyből) 177.079 lejt fordítottunk a szécsenyi utcahálózat javítására! 2022-ben 334.139 lejt, 2023-ban pedig 301.787 lej közpénzt költöttük ugyanerre a célra. Ez az összeg még nem is foglalja magában a téli karbantartást, amelyről szintén tudhatják a helyiek, hogy mára látványosan kiterjedt a szolgáltatási terület. Az Eco-Csík 2022-ben már 18,7 km-en takarította a szécsenyi utcákat, azokon a szakaszokon is besegítve, amelyek részben ugyan még magánterületek, de a többség már átadta a városnak a saját útrészét. Ezúton is köszönjük a partnerséget!

Ugyancsak a telekkönyvezés eredménye, hogy 2021-ben a lakosság javaslatára a városi önkormányzat elfogadta Szécseny utcanévjegyzékét. Sok egyéb hozadék mellett ettől kezdve személyi igazolvány is igényelhető a városrészbe. 

Ugyanennek a telekkönyvezésnek köszönhetően tudta elindítani az Electrica Distribuție villanyvállalat a szécsenyi övezet villanyhálózatának bővítését megalapozó megvalósíthatósági tanulmányt. Ez a tanulmány alapozza meg azt a majdani infrastrukturális beruházást, amely a lakosság számára megfelelő feszültségű elektromos energiát biztosít. Hangsúlyozzuk, hogy ez a villanyvállalat beruházása, amelynek megvalósítását helyi önkormányzatként igyekszünk minél hatékonyabban támogatni. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése jelenleg a számítógépes tervezés fázisában van. A Villanyvállalat beruházásával párhuzamosan önkormányzatként a közvilágítási hálózat fejlesztésére is megoldást keresünk!

A fejlesztéseknek ugyanilyen fontos megalapozó dokumentuma Szécseny övezeti rendezési terve (PUZ). Tudatában vagyunk annak, hogy ezzel méhkasba nyúlunk, mégis felvállaltuk ezt a munkát, és önkormányzati kezdeményezésből elindítottuk a városrész rendezését. A PNRR-ből támogatott PUZ-ra 490 ezer lej közpénzt költ a város. A rendezési terv éppen a lakossági észrevételek becsatornázásának fázisában áll: január végéig várjuk a megjegyzéseket az urban@szereda.ro e-mail-címre, vagy személyesen a városházi ügyfélközpontba, a településrendezési osztályra. A PUZ hozadéka rendkívül sokrétű. Legfőbb szerepe, hogy üdülőövezetből lakóövezetté minősíti Szécsenyt. Amellett, hogy urbanisztikailag megszabja a fejlesztés irányait, és egyértelmű válaszokat ad az évtizedes építkezési kérdésekre, példának okáért lehetővé teszi a lakók számára, hogy pályázhassanak a Zöld ház programból.

A leglátványosabb, leginkább várt beruházások azonban csak ezután következnek. A következő évek feladata a közművesítés (víz, szennyvíz és gázhálózat építése), legvégül pedig az aszfaltozás.

Ami a szécsenyi 18 km-es vízhálózatot és a 20 km-es szennyvíz-közműrendszert illeti, a Harvíz Rt. projektje fontos fázisban tart: a csíkszeredai – ezzel együtt a szécsenyi – munkálatra meghirdették a kivitelezési közbeszerzést.

A gázhálózatot a Forest Kistérségi Fejlesztési Társulással partnerségben, a társulás által megnyert pályázatból építjük meg. A 25,23 millió lejes projektet 17,30 millió lejjel támogatja az Anghel Saligny-program, és a megvalósíthatósági tanulmány lezárásának fázisában áll. Ebben az esetben is kivitelezési tervezés következik, majd a folyamatot maga a 15 km-es vezetékrendszer építése zárja le. A különbözetet az önkormányzat biztosítja.

Szécseny fő útjának aszfaltozása egyfajta megkoronázása lesz az övezet fejlesztéseinek. A szintén az Anghel Saligny-programból 8 millió lej értékben finanszírozott projektnek szigorú feltétele van: csak akkor támogatnak, ha a közművesítést már befejeztük. Remélhetőleg néhány éven belül már aszfalt borítja az üzletig tartó szakaszt.

A közművesítés és az aszfaltozás megvalósításának van egy súlyos akadálya, amit csak partnerségben tudunk megoldani: a meglévő utak egy része továbbra is magánterület részét képezi. Az utóbbi idők baljós fejleményeket hoztak: a PNRR Csiba esetében teljes egészében elvetette a szennyvízhálózat projektjét a rendezetlen tulajdonjog miatt. Hangsúlyozzuk: nem csupán mellőzték a tervből azokat az utcarészeket, amelyek esetében a közműhálózat nyomvonala magánterületen haladt át, hanem a teljes pályázat megbukott – azokat a háztartásokat is magukkal rántották, amelyek a városnak adományozták a telkük illető részét. 

Tisztelettel kérjük a telektulajdonosokat, hogy mihamarabb indítsák el az adományozás folyamatát, mert a sokrétű fejlesztés ezen áll vagy bukik!

Együttműködését előre is köszönjük! Tegyük együtt élhetőbbé Szécsenyt!