chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

CSIBAI LAKOSOK, TERÜLETTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

Vállaltuk és kitartunk mellette: a többi városrészhez hasonlóan Csiba nagyon fontos számunkra!

Más városrészekhez képest Csiba a nehéz esetek közé tartozik, mert a földrajzi elhelyezkedése és az évtizedek alatt felhalmozódott, elhanyagolt problémák együttes kezelése nem egyszerű. Mégis, az Önökkel való együttműködés eredményeként mára apró, de fontos előrelépéseket könyvelhetünk el. Kétségkívül: a cél még távoli, de az irány jó!

Most mérföldkőhöz értünk: rövid időn belül le kell zárnunk azon utak tulajdonjogi helyzetének tisztázását, amelyek még megoldatlanok – ellenkező esetben nagyon fontos korszerűsítésektől esünk el.

Mielőtt azonban kifejtenénk ezt, tekintsünk vissza, mi változott az elmúlt három esztendőben Csibában!

A legjelentősebb beavatkozás kétségkívül az utcák karbantartása terén történt. A kavicsozott utcák javítása véget nem érő folyamat: az időjárás és az egyre nagyobb forgalmi megterhelés is ellene dolgozik. Két-háromévente nagyobb fokú karbantartást végzünk, a kisebb javításokat pedig évente elvégezzük. Konkrét számokban ez azt jelenti, hogy 2022–2023-ban 301.506 lej közpénzt költöttünk a csibai utcák javítására. Ezen felül a hótakarítást, csúszásmentesítést is korábbinál nagyobb sűrűséggel végzi az ezzel megbízott Eco-Csík Kft. A városrészből évente nagyságrendileg 150 ezer lej folyik be helyi adókból, a fenti számok tehát azt tükrözik, hogy az onnan származó közpénzt visszafordítjuk a helyi fejlesztésekre.

Másik apró, de kedves előrelépés az egyházzal való együttműködés eredménye: a csibai templom mellett 2021-ben játszóteret hoztunk létre, tavaly óta pedig a templomhoz vezető utat is a városnak adományozták, ezért azt is karbantartjuk.

Nemcsak szimbolikus értékű, hanem praktikus fejleményt hozott ugyanakkor az elmúlt év vége is: Csibában is helyükre kerültek a város arculatát tükröző, a helyi identitást erősítő utcanévtáblák.

Mi is tudjuk, hogy mindez messze nem elég. Az igazán látványos, leginkább várt beruházások ezután következnek. A következő évek feladata a közművesítés (víz, szennyvíz és gázhálózat építése) és az aszfaltozás.

Ami a csibai 10,4 km-es vízhálózatot illeti, a Harvíz Rt. projektje fontos fázisban tart: a csíkszeredai – ezzel együtt a csibai – munkálatra tavaly decemberben meghirdették a kivitelezési közbeszerzést.

A gázhálózatot a Forest Kistérségi Fejlesztési Társulással partnerségben, a társulás által megnyert pályázatból építjük meg. A 25,23 millió lejes projektet 17,30 millió lejjel támogatja az Anghel Saligny-program, és a megvalósíthatósági tanulmány lezárásának fázisában áll. Ebben az esetben is kivitelezési tervezés következik, majd a folyamatot maga a 15 km-es vezetékrendszer építése zárja le. A különbözetet az önkormányzat biztosítja.

A szennyvízhálózatnak sajnos hosszú történelme van már. Az első elképzelés – miszerint a Nagy Infrastruktúrák Operatív Program finanszírozásából az ivóvízzel együtt épült volna meg – elbukott a várostól való távolság és az alacsony lakosságszám miatt. 2021-ben ismét pályáztunk rá, ezúttal az Országos Helyreállítási Tervből (PNRR). Fájóan tanulságos választ kaptunk: a PNRR Csiba esetében teljes egészében elvetette a szennyvízhálózat projektjét a rendezetlen tulajdonjog miatt. Hangsúlyozzuk: nem csupán mellőzték a tervből azokat az utcarészeket, amelyek esetében a közműhálózat nyomvonala magánterületen haladt át, hanem a teljes pályázat megbukott! A szennyvízhálózat megépítésére idén a Környezetvédelmi Alaptól várjuk a pályázati kiírást.

Az aszfaltozás csak ezt követően valósulhat meg. Az Anghel Saligny-programhoz benyújtott pályázatunkban a csibai utcák kedvezőtlen elbírálásban részesültek, ezért ez esetben is további pályázati kiírásokat kell találnunk, hiszen utcahálózati aszfaltozások költségei meghaladják a város kereteit.

Láthatjuk tehát, hogy az aszfaltozás még várat magára. Az ivóvíz- és gázhálózat-bővítés azonban elérhető közelségbe került: előbbi esetében akár már a kivitelezés is elkezdődhet idén azokban az utcákban, amelyeknek a tulajdonjogi helyzete tisztázott.

A közberuházás megvalósulása érdekében tisztelettel kérjük az érintett telektulajdonosokat, hogy mihamarabb indítsák el az adományozás folyamatát! Köszönjük egyúttal azoknak a tulajdonosoknak a partnerségét, akik már megtették ezt!

Együttműködésüket előre is köszönjük! Tegyük együtt élhetőbbé Csibát!