chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

TUDNIVALÓK AZ ELEKTRONIKUS SZOCIÁLIS UTALVÁNYOKRÓL

Szoci Kartya

A 2022/63-as számú kormányhatározat rendelkezései szerint a kiszolgáltatott személyek június 1. és december 31. között elektronikus szociális utalványokat kaphatnak a Román Posta szolgáltatásán keresztül. Az elektronikus szociális utalvány névértéke 250 lej, kéthavonta egyszer kerül odaítélésre, és az egyes pénzfeltöltések időpontjától számított 12 hónapon belül használható alapvető élelmiszerek vásárlására vagy étkezés biztosítására. Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a szociális igazgatóság által fogadja a kiszolgáltatott szociális helyzetű személyeknek az elektronikus szociális utalvány kiállítására irányuló kéréseit.

 

A következő személyek és családok jogosultak az elektronikus szociális utalvány felvételére:

a) az állami nyugdíjrendszer nyugdíjasai, az ágazati nyugdíjpénztáraknál nyilvántartott nyugdíjasok és a speciális törvények alapján biztosított jogok kedvezményezettjei, akiknek a területi/ágazati nyugdíjpénztárak folyósítanak, és akiknek havi jövedelme legtöbb 1500 lej;

b) a súlyos, közepesen súlyos fogyatékossággal élő személyek – gyermekek és felnőttek –, akik havi jövedelme legtöbb 1500 lej;

c) legalább 2 eltartásban lévő gyermeket nevelő családok, amelyekben az egy családtagra jutó havi jövedelem legtöbb 600 lej;

d) egyszülős családok, amelyekben az egy családtagra jutó havi jövedelem legtöbb 600 lej;

e) azon családok, amelyek a módosított és kiegészített 2001/416-os törvény alapján jogosultak szociális támogatásra;

f) hajléktalanok.

 

Azok a személyek, akik több, az előzőekben felsorolt követelménynek is megfelelnek, csak az egyik kategória szerint válhatnak jogosultakká.

Az elektronikus szociális étkezési és melegétel utalványok csak az országos szociális intézkedésben résztvevő üzletekben és vendéglőegységekben használhatóak, személyazonossági igazolvány alapján. Kivételt képeznek a személyazonossági igazolványra vonatkozó követelmény alól a hajléktalanok, akiknek viszont a helyi közigazgatási hatóságok által kiállított, személyazonosságukat igazoló dokumentumot kell felmutatniuk.

A szolgáltatás értelmében nem jogosultak azok a személyek, akik a támogatás nyújtásának időpontjában nem rendelkeznek romániai lakóhellyel, avagy nem igazolják, hogy a törvény szerint Romániában élnek, a szabadságvesztéses büntetésüket töltő személyek, vagy az állami/magán bentlakásos szociális szolgáltatásban részesülők.

A fentiekben az a és b alpontok szerint érintettek már regisztráltakként szerepelnek a Hargita Megye Nyugdíjpénztáránál és az Országos Kifizetési és Társadalmi Felügyeleti Ügynökségnél – ezek a személyek otthonukban, postai úton kapják meg a kártya alapú szociális utalványokat.

A hajléktalanok számára az elektronikus szociális utalvány kiosztása a szociális igazgatóságon keresztül történik.

Kivételként: azok a gyermekes családok, amelyek nem részesülnek családi pótlékban, és amelyeknek családtagonként legfeljebb 600 lej a havi nettó jövedelemük, kérvényezhetik az elektronikus szociális utalványt a polgármesteri hivatal szociális igazgatóságán (Csíkszereda, Vár tér 1. szám, 30-as iroda) hétfőtől péntekig 8.30 és 15.30 óra között. A szolgáltatásban részesüléshez kérvényt és nyilatkozatot kell benyújtani.

A hajléktalan személyek kérvénnyel és nyilatkozattal folyamodhatnak elektronikus szociális utalványért a Szociális igazgatósághoz tartozó, a Gyermek sétány 9. szám alatt található szociális központban.

Az anyagi nélkülözéssel küzdő és/vagy mélyszegénységben élő személyek anyagi támogatására vonatkozó kérés és nyilatkozat megtalálható nyomtatott formában a szociális igazgatóság székhelyén, valamint a szociális központban; elérhető ugyanakkor elektronikus formában is a városháza hivatalos oldalán (www.szereda.ro) weboldalon a Szociális juttatások fejezet alatt.

További információk igényelhetőek személyesen a fentebb már közölt címeken, valamint telefonon a 0266-315420/241-es vagy a 283-as belső szám tárcsázásával.

Szoci Kartya