chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

ÖREGOTTHON LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL VÁSÁROLNA BELTELKET A VÁROS

0225

A városvezetés megerősítette elköteleződését önkormányzati öregotthon létesítésében: a döntéshozó testület mai ülésén kinyilvánította a területvásárlási szándékát erre a célra. Elhárult továbbá mindenféle akadály a városi bölcsőde önálló intézményként való működése elől is. 


Egyebek mellett két kiemelten fontos szociális kérdésről, továbbá három területrendezési napirendi pontról határozott Csíkszereda Önkormányzata a testület mai ülésén.

Szociális téren a legfiatalabbak és a legidősebbek szempontjából is fontos előrelépéseket hozott a soros ülés. Egyrészt az önálló jogi személyeséggel megerősített városi bölcsődének elfogadták a szervezeti felépítését és tisztségjegyzékét, így immár minden jogi feltétel adott ahhoz, hogy működőképessé váljon az intézmény. (Ugyancsak a legkisebbeket érintő módosulás, hogy a Cimbora Napközi Otthon három tipegő csoportja szervezetileg átkerült a tanfelügyelőség alárendeltségébe.) Másrészt a testület egyetértett az öregotthon létesítéséhez szükséges területvásárlás szándékával is. A városháza ennek értelmében hamarosan meghirdeti a területvásárlási szándékát: Csíkszereda területén 5-6000 négyzetméter beltelket vásárolnának, amely telekkönyvi szempontból tisztázott helyzetű, közútról megközelíthető, és a közelében nincs számottevő zajforrás.

Elfogadták továbbá három övezet magánkezdeményezésű rendezési tervét is: jováhagyták a Tanorok utcára és a Sarkadi Elek utcára vonatkozó terveket, illetve zöld utat kapott az északi városkijáratnál eszközölt ipari célú  területrendezés is.

0225