chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

JAVÁBAN ZAJLIK A LELKI EGÉSZSÉG VÉDELMÉT ÉS ÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ PROGRAM

Szupervizio

Félidőnél tart a Csíkszereda Városháza által 2022-ben, úttörőként elindított lelkiegészség-védő program idei szakasza. Az első év pozitív tapasztalatai és visszajelzései alaposan megágyazták a kezdeményezés folytatását, így a 2023 októberében indult képzéseken 104 pedagógus és nevelő vesz részt. A tavalyi évhez képest újdonságnak számít, hogy a gyermekpszichodráma módszerével diákokat is bekapcsolatak a folyamatba.

„Egészséges, lelkileg kiegyensúlyozott, boldog gyermekeket csak egészséges és lelkileg kiegyensúlyozott, boldog pedagógusok nevelhetnek. Ahhoz, hogy akár fiatalként az oktatás területén, akár felnőttként a munka területén jól teljesítsünk, a mentális egészség, a lelki harmónia alapfeltétel. Ez az origója a programunknak, amely már második éve zajlik. Folyamatosan érkeznek a pozitív visszajelzések, amelyek egyértelműen megerősítenek bennünket abban, hogy jó úton indultunk el, és folytatni kell az elkezdett munkát” – mutatott rá a program fontosságára Sógor Enikő alpolgármester.

Módszertani sokszínűség

Amint arról Bartha Dalma iskolai tanácsadó, szupervizor, mentálhigiénés szakember, a program szakmai vezetője beszámolt, jelenleg 11 csoportban zajlik a mentálhigiénés munka, azaz az esetfeldolgozás és a konfliktusmegoldó készségek fejlesztése, kísért beszélgetések keretében. A bejelentkezett 99, Csíkszeredában dolgozó pedagógus és a gyermekjogvédelmi rendszerben tevékenykedő 5 nevelő különböző technikákat alkalmazó foglalkozásokon vesznek részt a választott módszernek megfelelő gyakorisággal (2–6 hetente). Négy csoportban a resztoratív szemléletet, azaz az egyensúly visszaállítását, a nem működő kapcsolatok újjáépítését szolgáló gyakorlatokat sajátíthatják el a pedagógusok. Ugyancsak négy (három magyar és egy román nyelvű) autogén tréning csoportban a testi-lelki egészséget támogató relaxációs technikákat gyakorolják a résztvevők. További három csoport tagjai  szupervíziós folyamatban vesznek részt, amelynek célja a személyes, szakmai és szervezeti alkalmasság és hatékonyság növelése, szem előtt tartva a mentális egészség megőrzését és a munkahelyi kiégés megelőzését. A fent említett foglalkozásokat mind helyi szakemberek vezetik: 6 iskolai tanácsadó, 5 más tanügyi dolgozó, 3 személy pedig más területen dolgozó szakember.

„Kötelezővé kellene tenni, mert valóban fejlesztő hatása van!”

Első évben, 2022-ben 126 pedagógus csatlakozott A mentálhigiénés kultúra fejlesztése a csíkszeredai oktatási intézményekben címet viselő programhoz, míg 2023-ban 99. Ebből 31 személy – a tavalyi pozitív tapasztalatokból kiindulva – idén is részt vesz a csoportmunkában. A városban dolgozó 972 pedagógus közül minden tizedik jelentkezett idén a lelki egészségmegőrző programba. „Van még ez ügyben is tennivalónk, hiszen egyértelmű célunk, hogy kultúránk részévé tegyük az önreflexió, az önmagunk egészségére figyelés szükségletét. A folyamatosan érkező pozitív visszacsatolások azonban a kezdeményezés állandó megerősítését biztosítják” – hangsúlyozta az alpolgármester.  Függetlenül attól, hogy kezdő vagy akár több évtizedes régiséggel rendelkezik az oktató, mindenki gazdagodik a csoportmunkák által. Ezt támasztják alá a résztvevők által megfogalmazott visszajelzések. Ebből szemlézünk az alábbiakban: 

 „Segít a stresszes, feszült helyzetek oldásában, könnyebben kezelem a mindennapi, problémás helyzeteket.” „Szellemi, lelki és testi harmóniát adott. (...) Visszatért a mosoly az arcomra, új erőforrást biztosít számomra mind pedagógusként, mind anyaként.” „Adott egy belső nyugalmat, biztonságérzetet.” „Jobban megértettem a diákjaim problémáit, a resztoratív módszert pedig sikerül hatékonyan használnom a munkám során.”

„A folyamat tehát elindult: a magot elvetettük, és ahol termékeny talajra talált, ott meggyőződésünk szerint sokszoros gyümölcsöt fog hozni. A jövőre vonatkozó feladatunk, hogy a befogadó talajt növeljük, hiszen akiben megvan a kellő nyitottság, annak már nyilvánvaló, hogy minden pedagógus számára indokolt lenne a lelki egészségének megőrzésével foglalkozni. Ezt egy részt vevő középiskolai tanár úgy foglalmazta meg, hogy kötelezővé kellene tenni, mert valóban fejlesztő hatása van!”  – emelte ki Sógor Enikő alpolgármester, majd hozzátette: együttműködve az Apáczai Csere János Pedagógusok Házával, ebben a tanévben is Tanúsítvány kiállításával ismerjük el a pedagógusok programunkra való nyitottságát, a Városháza mindenik csoportból egy-egy személyt színház- vagy mozijeggyel ajándékoz meg.

Működésbe lép a gyermekek öngyógyító képessége

A program idei újdonsága, hogy a diákok is bekapcsolódtak a lelki egészség megőrzését célzó folyamatba. Két gyermekpszichodráma csoport működik, egyik második osztályosoknak, a másik pedig ötödikeseknek. A tanulók lehetőséget, ugyanakkor eszközöket kapnak élmények, tapasztalatok, esetenként életterhek feldolgozására. A csoportokba belépő 17 gyermeket a szüleik ajánlották be tudatos vagy ösztönös mentálhigiénés szemlélettel. „Köszönjük a Nagy Imre Általános Iskola vezetőségének, hogy nyitottsággal válaszolt a kezdeményezésre, és támogatta a munka elindítást, tanítványaiknak az ilyen jellegű tapasztalatszerzést. Hálás köszönet ugyanakkor azoknak a vállalkozásoknak, akik anyagilag támogatják a program lebonyolítását”  – fogalmazott Bartha Dalma. A tevékenységeket vezető óvodapedagógus, pszichológusok azt tapasztalták, hogy „a gyerekek a különböző meseszerepek kipróbálása, megformálása által egyre magabiztosabbakká, bátrabbakká válnak, hétről-hétre ügyesebbnek, hatékonyabbnak érzik magukat”, és „az első alkalmakhoz képest jobban figyeltek egymásra, nem vágtak egymás szavába, (…), a jót nézték és erősítették meg egymásban”. Egy ötödik osztályos résztvevő úgy értékelte, hogy „jó volt, érdekesek voltak a játékok! A megoldásokat együtt kellett kitalálni. Fegyelmezettebbek, csendesebbek lettünk. Újból jelentkeznék, mert jó móka.”

 

Üzenetünk visszhangra talál

A Városháza által elindított program kétségkívül úttörő munkának számít, hisz a térségben Csíkszereda az egyedüli, ahol ilyen méretekben elindult a mentálhigiénés munka az oktatási intézmények keretein belül. A jó hír pedig terjed: a program koordinátora szerint több olyan pedagógus is jelezte érdeklődését, aki nem a város iskoláiban tanít, de emellett különböző vállalkozások irányából is érkezik megkeresés, hogy szeretnék szervezetükben is megtapasztalni a módszerek pozitív hatásait. Mindezen túl a lelki egészség témájával egyre több műhely, egyesület is foglalkozik, a Városháza által szervezett, a Z-generációt megszólító Cloud Youth Festivál panelbeszélgetéseinek is állandó témáját képezi. 

A mentálhigiénés kultúra fejlesztése a csíkszeredai oktatási intézményekben címet viselő program által nagymértékben hozzá tudunk járulni a gyermekek fejlődésének támogatásához, illetve ahhoz, hogy az oktatási folyamat örömteli építkezési folyamattá váljon, amelyben jól érzi magát mind a diák, mind a pedagógus, a szülő pedig hasonlóképpen örömteli szemlélő lehet.Mentálhigiéné alatt lelki egészséget értünk, az érzelmi intelligencia és megküzdőképesség javítását, annak építését és védelmét magunkban, munkánk által a környezetünkben, a kapcsolatainkban.

 

Szupervizio