chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBE – 2024–2025-ös tanév

Bolcsode Eredmeny

2024. május 27–31. között zajlik a beiratkozás a Csíkszeredai bölcsődébe.

Az iratkozáshoz szükséges iratcsomó benyújtható személyesen Csíkszereda Városháza (Vár tér 1. szám) 7-es számú irodájában hétfőtől csütörtökig 8 és 18 óra, illetve pénteken 8 és 14 óra között, vagy elektronikus formában a secretariat@cresemciuc.ro e-mail-címre küldve.

A fent megadott időszak előtt és után küldött kéréseket nem veszik figyelembe.

 

A gyermek beiratásához szükséges iratok:

1. Beiratkozási formanyomtatvány;

2. A gyermek születési bizonyítványának másolata;

3. A szülők vagy törvényes gyámok személyigazolványának másolatai (mindkét szülőnek);

4. Eltartott kiskorú testvérek születési bizonyítványainak másolatai (IV. osztályos korig);

5. A házassági bizonylat másolata (esetenként);

6. Munkahelyi igazolás mindkét szülőnek, amelynek tartalmaznia kell munkaidőre vonatkozó megjegyzést (hány órától hány óráig dolgozik a szülő)  vagy a vállalkozói minőséget igazoló dokumentum (esetenként);

7. A gyermeknevelési juttatás jogosultságát igazoló határozat másolata (esetenként);

8. Munkahelyi igazolás, amennyiben a GYES-en lévő szülő a tanév kezdetétől számított 30 napon belül visszamegy dolgozni (nem kötelező dokumentum).

9. Egyetemi igazolás, amennyiben a szülő nappali tagozatos egyetemista;

10. A gyámságot vagy örökbe fogadást igazoló bírói végzések másolatai (esetenként);

11. Egyszülős család esetében a gyerek gondozását igazoló dokumentum másolata – halotti anyakönyvi kivonat / jogerős és visszavonhatatlan válási ítélet / végleges és visszavonhatatlan gyermekelhelyezési bírósági végzés (esetenként);

12. Igazoló dokumentumok másolatai azon esetekben, amikor a szülők vagy a gyermek törvényes képviselői nyugdíjasok, nyilvántartott munkanélküliek, álláskeresők vagy rokkantsági bizonyítvánnyal rendelkeznek.

13. Beleegyezési nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásához (formanyomtatvány).


A tanév elején benyújtandó dokumentumok a felvett gyermekeknél:

1. A családorvos által kibocsátott, öt napnál nem régebbi igazolás, amely bizonyítja, hogy a gyermek egészséges és alkalmas a bölcsődébe való felvételre.

2. A családorvos által kibocsátott, az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott oltási igazolás, az oltási bejegyzésekkel.

3. Egészségügyi / mikrobiológiai vizsgálatok igazolása: garat- és koprokultúra vizsgálatok eredményei (maximum 10 napos lehet).

 

Döntési kritériumok:

Ha a beiratkozási kérelmek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát, a gyermekek bölcsődébe történő besorolása a gyermekek által elért pontok csökkenő sorrendjében történik. A pontozást a 2024/4018-as Tanügyminiszteri Rendelet 11. cikkelyének, 2. bekezdésben felsorolt kritériumok szabályozzák, éspedig:

- az elején besorolják azokat a gyermekeket, akik a módszertanban említett kritériumok többségének megfelelnek,

- utána azok a gyermekek, akik négy vagy három kritériumot teljesítenek,

- végül azok a gyermekek, akik a fenti bekezdésben említett kritériumok közül kettőnek vagy csak az egyiknek felelnek meg.

 

Kizáró jellegű kritériumok:

1. Nem veszik figyelembe azon szülők (kétszülős és egyszülős család esetében sem) kérvényét, akik nem rendelkeznek csíkszeredai lakhellyel.

2. Elutasításban részesülnek mindazon jelentkezők, akik visszautasítják a beiratkozási iratcsomóhoz szükséges dokumentumok bármelyikének is a felmutatását.

 

Bővebb információ Csíkszereda Városháza 7-es irodájában vagy a 0266 316 579-es telefonszámon igényelhető.

Hivatalos Közlöny 251. sz. - Bölcsődei és óvodai beiratkozás - 2024/4018-as számú rendelet

Bolcsode Eredmeny