chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

A REMÉNY TÁMOGATÁSA – GYERMEKEINK LELKI JÓL-LÉTÉNEK TÁMOGATÁSA

Aradat 1

Újabb fejezethez érkezett a csíkszeredai önkormányzat iskolai lelki egészségvédő programja. Az Áradat Egyesület szakmai gondozásában elkészült egy, a fiatalkorú öngyilkosság megelőzésére szolgáló iskolai környezetben alkalmazható eszköz és módszertan, amely minden iskola számára hozzáférhető lesz.

 

Az önkormányzat támogatásával tavaly az iskolai bántalmazás megelőzését szolgáló, a KALOT Egyesület által kidolgozott program vált minden iskola számára elérhetővé és folyamatban van egy iskolákra szabott eljárásrend kidolgozása bántalmazásos helyzetekre is. Csíkszereda városvezetése fontos feladatának tartja annak a folyamatnak a támogatását, amellyel a város oktatási intézményei megfelelnek korunk intenzív mentális kihívásainak is.

A két éve elindított iskolai mentálhigiénés program jelen társadalmunk fokozott pszichés terheléseit segít kivédeni oktatási intézményeinkben. A pedagógusok, intézményvezetők mentális jól-létét erősítő programok folyamatos, rendszerszerű futtatása mellett, a közvetlenül a gyermekekre szabott foglalkozások is elindultak az említett bántalmazás-megelőző foglalkozásokkal, ugyanakkor gyermekpszichodráma csoportok is indultak.

E program részeként, az Áradat Egyesület munkatársainak jóvoltából tegnap újabb lépést tehettünk gyermekeink lelki jól-létének támogatása érdekében. Az Áradat Egyesület A remény támogatása SOS helyzetekben címmel szakmai napot szervezett az öngyilkosság megelőzésére összeállított módszertan bemutatása érdekében. A szakmai nap témája az önpusztítás jelensége, az öngyilkosság prevenciója volt. Napjainkban ugyanis a fiatalság fokozottabb kihívásoknak van kitéve, amelyek a koronavírus-világjárvány idején még jobban felerősödtek. A május 14-én bemutatott iskolai prevenciós program a csíkszeredai önkormányzat megrendelésére és támogatásával valósult meg, és egy több éves szakmai egyeztetés eredménye.

A szakmai napon az önkormányzat részéről Sógor Enikő nyitotta meg a beszélgetést, majd Simó Irma, az Áradat Egyesület vezetője és munkatársai, valamint Köllő Ildikó filmrendező bemutatták a frissen kidolgozott módszertani eszközöket, a telefonos lelkisegély szolgálat működését a különböző intézményekből meghívott szakembereknek.

„A fiataljaink nem állnak jól, a statisztikák és a helyi tapasztalataink is azt mutatják, hogy egyre több az iskolai színtéren megjelenő lelki működési zavarra utaló tünet (dohányzás, alkohol és szerfogyasztás, testi, verbális, online térben való bántalmazás, önkárosítás, öngyilkosság, iskolaelhagyás stb.). Egyre több a szorongó, depresszív, frusztrált, érzelmileg küszködő gyermek, fiatal. Az iskolák, az iskolapszichológusi, tanácsadói hálózat pedig gyakran eszköztelen, kapacitáshiánnyal küzd” – vázolta az alapproblémát Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere.

A mentálhigiénés megelőzési program válaszként született a kor kihívásaira. A kivitelezésre az önkormányzat szakmai partnereket keresett, amelyek között kiemelkedő feladatot vállalt és végzett az Áradat és a KALOT Egyesület, valamint az iskolapszichológusi hálózat több munkatársa, de magánpraxisban dolgozó pszichológusok is.

Jelenleg hat témában hat különböző munkacsoport dolgozik megelőző programokon, éspedig: családi életre nevelés, öngyilkosság megelőzése, bántalmazás, önismeret, függőségprevenció és digitális kockázatok.

„Ezen programok és kidolgozásuk hosszú távú projektek, amelyek a mentálhigiénés jól-lét fontosságával kapcsolatos szemléletmódváltást hivatottak segíteni az iskolákban, helyi társadalmunkban” – mondta Sógor Enikő. Az a fontos, hogy a fiataljainkat erősítsük a lelki, érzelmi megküzdés terén.

Az Áradat Egyesület szakmai csoportja az önsorsrontás, öngyilkosság kérdéskörnek a feldolgozását vállalta fel. A szakmai nap során Simó Irma, az Áradat Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy mindenkinek egyedi a pszichés konstruktuma, nehéz időszakokban mindannyian másképp reagálunk az előjövő problémákra. Fontos, hogy ilyen helyzetekben szerezzük vissza a kontrollt az életünk felett, hogy szabadon dönthessünk az életigenlésről, legyen reménytámogatás az életünkben. Az életet, a reményt akarjuk sugallni, ne a halált, a pusztítást kódoljuk.

Ezt a célt szolgálja a Hallgatlak telefonos lelkisegély szolgálat is, amelynek tevékenységéről Schmidt Zsófia pszichológus, az 55 önkéntesből álló csoport koordinátora számolt be. Három városban vannak jelen, Csíkszeredában 16 önkéntessel dolgoznak, akik egyenként 120 órás képzésen vettek részt, ahol sok elméletet tanultak, sok gyakorlatot végeztek, és ami a legfontosabb: önismeretet is gyakoroltak.

A frissen elkészült öngyilkosság-megelőzési program alappillére egy megoldásközpontú kisfilm, amelynek készítője Köllő Ildikó filmrendező, szakmai irányítója pedig Tőke-Mátéffy Noémi pszichológus. A film címe Segítséget kérni erő!, és a székely motívumvilágra építkezik, jellegzetes tárgyakat használva kellékként. Több problémahelyzetet dolgoz fel, stratégiákat kínálva a megoldásukra. A kisfilm elérhető az Áradat Egyesület Youtube csatornáján, a következő linken: https://youtu.be/W20S7hwYewk?si=ajjBEuspQ9NWWwmx.

A filmhez kapcsolódik a Segítséget kérni erő! Mentális életmódváltás című módszertani eszköz, amelyet Tankó-Molnár Emőke iskolapszichológus és Balázs Brigitta kommunikációs szakember mutatott be. Az eszköz célja a krízishelyzetek feldolgozási módozatainak elősegítése – ez elsősorban fiataloknak, pedagógusoknak, de szülőknek is rendkívül hasznos lehet.

A mentálhigénés megelőző program keretében ezt az eszközt képzés formájában az önkormányzat elérhetővé teszi pedagógusok, iskolapszichológusok számára. Elsősorban osztályfőnökök kellene elsajátítsák, hogy továbbadhassák a tudást szülői értekezleteken a szülőknek, osztályfőnöki órákon a diákoknak. Így gyűrűzhet tovább eszközöket, megoldásokat biztosítva iskolai színtéren diákoknak, pedagógusoknak, és formálva ezáltal az egész társadalmat egy minél egészségesebb élet-igenlő jövő felé.

Aradat 1