chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

10 PONT CSÍKSZEREDA KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT

Kozbiztonsag Sajtaj

Csíkszereda város polgármestereként nem maradhatok csendben a városi közbiztonság kérdésével kapcsolatosan. 

Tele vagyok dühvel, hogy időnként felerősödik egy-egy semmittevő agresszív magatartása a városban, tele vagyok dühvel, hogy a csendes és számunkra kedves városunkat egyes egyének megcsúfolják. Országos szinten az egyik legnyugodtabb és legnormálisabb városban élünk, viszont, amikor valaki elleni támadásról jön a hír, akkor mindig egy ismerősünk, egy szomszédunk, vagy éppen egy barátunk ismerőse az áldozat. Vagyis az a közösség vagyunk akik ismerik egymást, éppen ez teszi számunkra élhetővé városunkat. A nagyvárosokhoz vagy egyes régiókhoz képest sokkal jobban állunk, de ez nem azt jelenti, hogy cselekvés nélkül szemlélhetjük azt, ami az elmúlt napokban történt. Nekünk ez így is sok!

 

Tudatában vagyok annak, hogy mindenki azonnali megoldást vár tőlünk, de sajnos, ez a probléma nem egy rövid időszak eredménye, hanem hosszú évek során jelent meg, és a megoldása sem tud azonnali lenni, bármennyire szeretnénk, önök is, a városlakók is, a kollégáim is, én is.

A közbiztonság kérdése számomra egyszerű városlakóként, három gyerek édesapjaként is kardinális kérdés. Talán emlékeznek, hogy akkor amikor bejelentettük, hogy szeretnénk a városunk javára dolgozni, a tudásunkat, tapasztalatunkat felhasználni, akkor programunkban külön fejezetet szenteltünk ennek a problémának. Már akkor is láttam, már akkor is láttuk a városban fennálló problémákat, de ma már a rendszer hibáit is látom, látjuk amely korrigálása nélkül nem tudjuk a városunk közbiztonságát javítani. 

 

Az elmúlt három évben számos területen sikerült előre lépnünk: megalakítottuk a helyi rendőrséget, átjárókat alakítottunk ki és világítottunk meg, olyan helyekre is került közvilágítás, ahol nem volt,  javítottuk a fogyatékkal élők mobilitási feltételeit, támogatást szereztünk két fontos közbiztonsági eszköz működtetésére, és jövőben, ha a kormány engedi, ki is vitelezzük a közvilágítás 60%-a kicserélését, illetve a legfontosabb pontokon háromszor annyi térfigyelő kamerát szerelünk fel mint ami most van működésben. Jelenleg 64 térfigyelő kamera üzemel, és 193 új kamerára nyertünk finanszírozást, tehát négyszer annyi működőképes kameránk lesz. Ez nyilván még egymagában nem oldja meg a problémákat, viszont hatékony segítség.

Ugyanakkor egyértelmű, hogy a közbiztonság közrendi vonatkozásában számos probléma merül fel, ezért 10 pontban összefoglaltam, milyen lépések szükségesek Csíkszereda közbiztonságának növeléséért.

Van olyan pont, amelyet mi kell, hogy megvalósítsunk, van olyan, amelyet a kormány, és van olyat, amelyhez elengedhetetlen a parlamenti munka.

 

1.  Szükség van a járőröző rendőrök jelenlétére az utcákon. Vissza kell állítani a 2000-es évek elején működtetett járőrözések számát, nem lehet, hogy átlagban 2-3 csapat legyen az utcákon város szinten. 

Sajnos a 2000-es évek elejéhez képest Csíkszereda utcáin 80%-al kevesebb járőr csapat van, mert nincs annyi járőr az állományban, mint régebb volt. A kormány törölje el az alkalmazási stopot. Nem csak Konstanca megyében kell kezelni a problémákat, lépni kell minden régióban és megyében. Ugyancsak az alkalmazások tiltásának eltörlését kérem a kormánytól a csendőrség esetében is, a csendőrség járőrtevékenységet folytató állományát is fel kell tölteni.

 

2.  A kormány törölje el az önkormányzatokra vonatkozó, a helyi rendőrségek állományába való alkalmazások tiltását mindenkorra.

Csíkszereda helyi rendőrsége nem az országos és municípiumi rendőrséget helyettesíti, hanem számos területen, így a közrendi kérdésekben is kiegészíti azok munkáját. Csíkszereda helyi rendőrsége megalakulását követően egészséges létszámnövelést tervezett be. Indultunk 7 helyi rendőrrel, abból egy személy kiesett, de helyette mást alkalmazni már nem volt jogunk, és további rendőröket sem alkalmazhattunk az elmúlt hosszú hónapokban a kormány alkalmazási tiltása miatt.

 

3. A önkéntes polgárőrség megszervezéséhez szükséges jogszabály elfogadása kormányzati és parlamenti szinten.

Törvények és módszertanok segítségével támogatni kell az önkéntes polgárőrségek megalakulását, amelyek megelőzés szintjén nagy szereppel bírnak, és az utcai jelenlétet erősítve költséghatékonyan és közösségi összefogással jelentősen növelik közbiztonságot.

 

4. A 18 év alatti bünözés büntetésére a valóságban is alkalmazható jogszabályt kell megalkotni!

Ha a bűncselekményt elkövető személyek olyan családi környezetből származnak, ahol nem biztosítják vagy nem képesek biztosítani a megfelelő nevelésüket, kötelezően ki kell emelni őket az adott környezetből, és állami gondozói vagy nevelőintézeti intézményrendszerbe kell elhelyezni. Ezeket a fiatalokat, ha szétesett családi környezetből jönnek, az egyszerű iskolai rendszer nem tudja megváltoztatni!

 

5. Ne legyen minimális szociális ellátás munka nélkül. Össze kell kötni a közmunka feladatot minden egészséges személy esetében a segélyek folyósításával. Ha nincs munka, nincs juttatás. Elfogadhatatlan, hogy a gyerekek azt a példát látják, hogy úgy lehet leélni egy életet, hogy nem dolgozunk. És az sem megengedett, hogy a mélyszegénységben élők közül azokat, akik végre családfőként munkát vállalnak, ne követendő jó példának tekintsék a többiek. Meg kell teremteni a törvényes keretet arra, hogy minden önkormányzat hozhasson létre szociális vállalkozásokat, és ezzel tudjuk elérni a foglalkoztatás kiterjesztését minden szociális segélyt igénylőre.

 

 

6. A Csíki-medence szintjén foglalkozni kell ezekkel a problémákkal, mert a mobilitás miatt nem csak egy települést érintenek, a közbiztonsági problémák településről településre gyűrűznek. Kezdeményezem, hogy az egyéb területeken kitűnő együttműködést terjesszük ki a közbiztonság kérdésére is.

 

7. Kapjon minden román állampolgár személyi igazolványt a kötelező lakcím feltüntetése nélkül!

Sajnos nagyon sok személy a tulajdonjogi papírok rendezetlen állapota miatt, csak egy évre kaphat egy papír nyomtatású személyigazolványt. Ezek a személyek, a gyerekeik, nem tudnak teljes jogú állampolgárként élni, munkát vállalni. Magyarországon és a nyugati államokban külön van a lakcímkártya és személyi igazolvány. Ennek alkalmazása nélkül nem lehet teljesen mindenkit visszahozni a munkaerő piacra, tovább erősödik a szociális ellátásra szorulók száma.

 

8. Korlátozzuk a Csíkszeredában működő játéktermek nyitvatartási idejét, csak este 8 óráig működhetnek.

Az elszaporodó játéktermek komoly közrendi problémákat generálnak a késő esti órákban. Számos lakossági kérés érkezett ezek megszüntetésére. Egyébként a játéktermek önmagukban is, a túlságosan megengedő jogszabályok miatt, komoly problémákat okoznak számos jómódban vagy éppen szegénységben elő családnak.

 

9. Megszüntetjük a folyamatos nyitva-tartással működő üzletek 24 órás nyitva-tartását.

Minden élelmiszerüzlet este 11:30-kor be kell, hogy zárjon. Nagyon sok panasz érkezett a lakók részéről, hogy  az éjszakai órákban, a folyamatos nyitva-tartással működő üzletek mellett állandó probléma van az alkoholfogyasztás, a zajongás és rendetlenség miatt.

 

10. Szabályozzuk az éjszakai szórakozóhelyek működését.

A lakóövezetek szomszédságában működő szórakozóhelyek működését szabályozni kell. Az éjszakai órákban számos utcai rendbontás történik ezek szomszédságában. Nagyon sok lakossági panasz érkezett az éjjeli működésük miatt.

 

A tíz pont megvalósulása nélkül, határozottan állítom, hogy városunkban, de általánosságban a legtöbb településen nem lehet garantálni a közrend és a közbiztonság fenntartását. Ezért kérni fogom az RMDSZ parlamenti csoportjának a partnerségét, hogy közösségi és politikai összefogással változtassuk meg a jogszabályokat, vegyük rá a kormányt, hogy legyen valóban aktív a közbiztonság garantálása területén.

Pénteken petíciót indítunk a cselekvési pontok támogatására. Ha nincs összefogás, akkor Bukarestben nem fogják komolyan venni az általunk megfogalmazott kéréseket.

Minden elszalasztott év újabb problémákat szül.

 

Bízom benne, hogy a petícióhoz minél több csíkszeredai és csíki lakos csatlakozik.

Addig is, vigyázzunk egymásra, és jelentsünk az illetékes szerveknek minden rendellenességet.

 

Kozbiztonsag Sajtaj